Pål Christian Thorsen

Daglig leder Vivende Rebase

Pål Christian har 15 års erfaring som konsulent og utvikler, blant annet fra Sopra Steria og Vivendes tidligere eier Mazeppa. Han har også drevet egen konsulentvirksomhet, og bidrar med verdifull gründertankegang. Pål Christian er tung både på full stack og frontend, og har blant annet vært med å utvikle Avinor-appen. Av utdannelse har han en master i Computer Technology fra NTNU.

Pål Christian er daglig leder for Vivende Rebase som er ett av de to søsterselskapene i Vivende. Ved siden av å ha ansvaret for daglig drift av dette selskapet, jobber han ute i kundeoppdrag.

TELEFON: +47 905 29 363
EMAIL: paal.christian.thorsen@vivende.no