Pål Christian Thorsen

Pål Christian har 15 års erfaring som konsulent og utvikler, blant annet fra Sopra Steria og Vivendes tidligere eier Mazeppa. Han har også drevet egen konsulentvirksomhet, og bidrar med verdifull gründertankegang. Pål Christian er tung både på full stack og frontend, og har blant annet vært med å utvikle Avinor-appen. Av utdannelse har han en master i Computer Technology fra NTNU.

Hos Vivende skal Pål Christian bygge opp et team med hovedfokus på frontend, et satsningsområde for Vivende. Med inngående fagkompetanse og gode strategiske evner er han en spennende og viktig ressurs for Vivende.

TELEFON: +47 905 29 363
EMAIL: paal.christian.thorsen@vivende.no