Referanse

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU ) jobber for å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og sosiale kompetanse.

Med Vivendes hjelp har NUBU fått løftet databasen sin fra en tungrodd og manuell Excelløsning med liten verdi for brukerne. I løpet av 6 måneder utviklet og lanserte Vivende databaseløsningen Primula som i dag benyttes effektivt  av flere hundre psykologer tilknyttet NUBU.

-Med Vivendes hjelp har vi fått et effektivt verktøy som støtter oss i arbeidet med gode tiltak og oppfølging. Nå er det enklere å rapportere og evaluere tiltak, slik at vi kan gjøre en stadig bedre jobb for med å støtte barn og ungdom som har det vanskelig. Det gavner samfunnet på sikt.