Vivende dekker et bredt spekter av IT-faget og vi jobber på tvers av bransjer og løsninger!

Vi består av erfarne konsulenter som alle har fokus på å skape verdi for kunden hver for seg, samtidig som vi utnytter synergiene ved å  jobbe sammen som et team.  Vi er 100% ansatteid, og alle våre konsulenter har muligheten til å bli likestilte eiere.

Frontend

Digitalisering gir samfunnet stadig nye IT-løsninger med stadig mer avanserte krav til brukergrensesnitt. I Vivende har vi lang erfaring med å få få slike løsninger til å fremstå bra, og jobber gjerne i grenselandet mellom design og utvikling. Vi leverer moderne JavaScript-rammeverk for responsive og dynamiske systemer som fungerer like bra på web og mobil, og har også kompetanse på ren apputvikling.

Vi vet hva som er kritiske suksessfaktorer for at frontend løsninger skal bli godt mottatt av brukerne, og ser helheten i både innhold og systemarkitektur så løsningen blir gjennomgående god.

Typiske rammeverk vi jobber med: Vue.js, Angular, React, Next, Svelte og React Native, Node… listen er lang 🙂

LES MER OM FRONTEND HER >>

Backend

En moderne IT-løsning er mye mer enn bare et veldesignet ytre, og vi i Vivende er også eksperter på backend utvikling. Vi har vært med i en lang rekke prosjekter der vi har hatt ansvaret for selve innmaten i løsningene: Der data behandles, utveksles med andre løsninger og prosesseres slik at det som presenteres ut mot brukeren gir verdi. Vi har mye kompetanse på tjenestebasert arkitektur, og jobber med et kontinuerlig fokus på datakvalitet og robusthet i løsningen, så endringer i brukerkrav eller systemarkitektur enkelt kan implementeres i løsningene. Vi er stor fan av testdrevet utvikling, og jobber mye med domenedrevet design.

Typiske teknologier og rammeverk vi jobber med: Java, .NET core, Groovy, Grails, Jenkins, Docker, REST, SOAP, Microsoft WCF, Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, Grails, Hibernate, Spring Batch

LES MER OM BACKEND HER >>

Utvikling i skyen

Stadig flere ser fordelene ved å gi store, globale aktører ansvaret for infrastruktur og drift av hardware for IT-løsninger, og markedet for skytjenester vokser i rekordfart. Samtidig utvikler skyleverandørene seg fra dag til dag, med mer innovative tjenester og nye serversentre som gir kundene flere valg. Vivendes konsulenter begynte for første gang å snuse på skyteknologi i 2011, og implementerte vår første større løsning med Amazon Web Services i 2013.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på utviklingen i skymarkedet, og har nå erfaring med å implementere løsninger på både Amazon Web Services, Microsoft Azure og Google Cloud. Vår primærkompetanse innen skytjenester er Amazon, som også har vært partner siden oppstart. I Amazon kjenner vi de fleste komponenter og muligheter, og har vært med å bygge innovative globale tjenester som ikke ville vært mulig uten skyteknologi.

LES MER OM UTVIKLING I SKYEN HER >>

Bli bedre kjent med Vivende

Vivende er et helt spesielt gründereventyr i det norske konsulentmarkedet. Under mottoet «Selvstendig sammen» har ca 30 drivende dyktige fagpersoner etablert seg som konsulenter i vår fleksible, rettferdige og velprøvde modell, hvor vi lager en fungerende mellomting mellom å være helt selvstendig og det å være ansatt. Selskapet er 100 % ansatteid og alle har mulighet til å bli likestilte partnere.

Hos Vivende får du nyte godt av stolte kollegaer med mye kompetanse og et trivelig arbeidsmiljø som gir frihet under ansvar. Vi trives godt i hverandres selskap, og jobber for et godt og fruktbart samarbeid med våre kunder.

Med den spennende kundebasen vår for du anledning til jobbe på tvers av bransjer av systemer. Alle ansatte er med på beslutninger, risiko og gevinster.

Siste fra Vivende

Utstrakt hånd i ukrainske farger
Person med smitteutstyr i hendene

Referanser

Vivende tilbyr konsulenter med mange års erfaring med utvikling. Vi jobber mye med Java-relatert åpen kildekode, men vi er ikke religiøse på teknologi. Vi har vært innom det meste og er opptatt av å få jobben gjort med de verktøy som er tilgjengelig.

ReMin

Vivende har bistått på produktet infectious disease management (smittesporing), i tillegg til et kommunikasjons- og samhandlingsprodukt.

Allente

ICE

Tolldirektoratet

Modernisering, effektivisering og digitalisering av prosedyrer for innførsel av varer er ett av Tolletatens flere viktige oppgaver. Vivende har konsulenter som bidrar til at Ekspressfortolling av varer mot næringslivet effektiviseres.

Chooose

Vivende spiller en viktig rolle med å bygge Chooose sin tekniske plattform og deres leveranse av bærekraft som en tjeneste.

Ruter

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdene i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Vi har fått gleden av å jobbe med Ruters sanntidsinformasjonssystem knyttet til trafikkoppdateringer i tiden fremover.

Telia

Vivende har jobbet i mange år med systemene som leverer bedriftsløsninger for TDC Norge, nå en del av Telia. Hos Telia har vi dermed mange konsulenter som har dyp kompetanse om tilpasninger, integrasjoner og videreutvikling av kjerneløsningene.

Tomra

Tomra så dagens lys i et skjul i Asker for 40 år siden, og er i dag en global aktør innen retur og resirkulering. Med over 70.000 panteautomater er behovet for effektiv kommunikasjon ”machine to machine” stort.

Arundo Analytics

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU ) jobber for å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd. I løpet av 6 måneder utviklet og lanserte Vivende databaseløsningen Primula som i dag benyttes effektivt  av flere hundre psykologer tilknyttet NUBU.

Direktoratet for E-Helse

Direktoratet for e-helse arbeider med å etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som bidrar til en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet.

Lånekassen

De fleste nordmenn har et forhold til Lånekassen som en viktig bidragsyter gjennom studietiden. Vivende har vært så heldige å få bidra til å styrke Lånekassens tjenester siden 2016.

Kontaktdetaljer

VIVENDE AS

EVOLVE – Dronning Eufemias gate 6A
0191 OSLO

TELEFON +47 950 16 645
MAIL post@vivende.no