PERSONVERNERKLÆRING FOR VIVENDE AS

Sist oppdatert: 01.07.18

Behandling av personopplysninger i Vivende AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta nyhetsbrev fra oss eller bestille tjenester fra oss vil Vivende behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette, på hvilke grunnlag og dine rettigheter knyttet til denne behandlingen.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vivende AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er: post@vivende.no.

Adresse: c/o MESH, Tordenskioldsgate 3, 0160 Oslo

E-post: post@vivende.no

Telefon: 950 16 645

Organisasjonsnr: 915 187 358

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte post@vivende.no.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. For markedsføring av våre tjenester og informasjon om vår virksomhet, samler vi inn og lagrer personopplysninger til blant annet nyhetsbrev. Behandlingen av dine personopplysninger, som beskrevet i denne personvernerklæringen skjer på grunnlag av avtale med deg, våre berettigede interesser, eller ditt samtykke.

Vi benytter personopplysninger til å tilby deg for eksempel følgende tjenester, avhengig av omstendighetene:

 1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss.
  Navn, telefonnummer, e-postadresse, virksomhet og andre relevante personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, og vi benytter og lagrer kun data som er nødvendig for å oss for å bistå deg med det du trenger. Denne behandlingen har vi derfor vurdert som forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern.
 2. Rekruttering:
  Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 3. Nyhetsbrev
  Benyttes for å markedsføre våre tjenester og informere om vår virksomhet. Til dette benytter vi mailadresser og navn. Alle utsendelser inneholder en avmeldingslenke.
 4. Sosiale medier
  Vi kan benytte Facebook, LinkedIn og andre sosiale medier for å markedsføre våretjenester eller ledige stillinger. Vi vil ikke benytte dine personopplysninger til annonsering i disse kanalene.
 5. Linker fra vår nettside
  Vår nettside kan inneholde knapper til å dele innhold i sosiale medier. Disse knappene er opprettet med kode som er levert av kanalen selv. Denne koden legger igjen en informasjonskapsel i din nettleser med mindre du har stengt for slik bruk. Les gjerne mer om personvern på Facebook, Instagram, og YouTube. Husk at du kan selv administrere ditt forhold og den behandlingen av dine personopplysninger direkte hos disse aktørene.
 6. Google AdWords
  Benyttes for å markedsføre våre tjenester/produkter i Googles annonsenettverk. Informasjonskapselen (se punkt 4. om informasjonskapsler) på nettstedet vårt gir oss innsikt i hvordan de besøkende bruker siden osv., gjennom Google Adwords-annonser. Denne informasjonen blir brukt til optimalisering og for å tilby deg mer relevante annonser i fremtiden.
 7. Nettsiden vår
  Benyttes til å gi informasjon om våre tjenester/produkter og informere om vår virksomhet. På vår nettside blir generell informasjon om de besøkende registrert. I denne sammenheng registreres spesielt IP-adressen til datamaskinen, brukernavnet, tidspunkt for besøk og data fra nettleseren til den besøkende. (Se punkt 4. om informasjonskapsler)
 8. Google Analytics
  Vi bruker Google Analytics til å spore hvordan de besøkende bruker vårt nettsted, og hvor effektive våre digitale annonser på Google Adwords eller andre digitale kanaler er. Vennligst les Googles retningslinjer for personvern eller annen informasjon, samt spesifikk informasjon om Google Analytics.

Andre markedsføringstjenester kan benyttes. I tilfelle vil vi gi deg informasjon om dette og innhente ditt samtykke før vi benytter dine allerede registrerte personopplysninger.

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre ovenstående behandlinger, og vi vil innhente ditt samtykke der vi ikke har annet grunnlag for å bruke dine opplysninger. Vi håndterer dine personopplysninger med aktsomhet, og du har rett til å få vite hvem som mottar dine personopplysninger, og hvilke.

2. Informasjonskapsler

For å få informasjon om din bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Cookies er små tekstfiler som lagres på din harddisk. Opplysningene som samles inn ved bruk av cookies på våre nettsider benyttes for formål som beskrevet over.

Lagring av informasjon i cookies, og behandling av denne informasjonen, krever at du er informert om de og har samtykket til at de brukes (ekomloven § 2-7b). Utfyllende informasjon om hvilke tjenester som benytter cookies på våre nettsider, hvilket formål disse har, og hvordan du kan endre dine samtykkeinnstillinger i nettleseren, finner du i oversikten under. Vi sletter jevnlig personopplysningene som samles inn via cookies.

Informasjonskapslene inneholder blant annet informasjon om navigasjon, tid for besøk, nettleserversjon med mer, og innhentes for å optimalisere innholdet du blir presentert for på nettsiden vår, og for å gi deg en bedre brukeropplevelse.

Oversikt over informasjonskapsler vi benytter:

 • Google Analytics

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, ditt samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vivende bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle person-opplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Markedssjefene: Innleide marketingressurser. Håndterer persondata i nedenstående løsninger for nyhetsbrev og nettside.
 • Make Newsmail: Leverandør av nyhetsbrevverktøy. Håndterer vår firmainformasjon samt flere av våre kunders mailadresser og navn for utsendelse av nyhetsbrev
 • New Element: Leverandør av vår nettsideplattform. Håndterer persondata som kommer inn via kontaktskjema.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt eller avsluttet, og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, senest 6 måneder etter at avtalen er opphørt.

Opplysninger samlet inn om deg i en rekrutteringsprosess vil fjernes etter at vi har foretatt en ansettelse, med mindre du gir ditt samtykke til at vi kan fortsette lagringen.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte daglig leder i Vivende på post@vivende.no.Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte daglig leder i Vivende.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Copyright © 2023 VIVENDE AS