Årlige donasjoner

Vivende donerer årlig 2% av overskuddet etter skatt til veldedige formål som bidrar til å gjøre verden et litt bedre sted. Alle ansatte kommer hvert år med forslag og valget tas etter avstemning. Her kan du lese om hvilke organisasjoner som har mottatt bidrag.

2022: Røde Kors, Nerd Aid 8

Røde Kors hjelper mennesker i Norge og internasjonalt og er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement. I Norge og resten av verden bidrar tusener av frivillige til å hjelpe mennesker hver eneste dag. Sammen støtter vi de som trenger en utstrakt hånd. Nerd Aid 8 er norsk IT-bransje sin aksjon for Ukraina, som gir innsamlede midler til Røde Kors

2021: Oslo Krisesenter

Oslo Krisesenter er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner, og trenger beskyttelse. De tilbyr et beskyttet bosenter for kvinner og deres barn, krisesenter for menn, og dagsenteret for kvinner, menn og deres barn. Krisesenteret har taushetsplikt og tilbyr juridisk veiledning.

2021: Vaksinesamarbeidet COVAX

Vaksinealliansen Gavi, sammen med WHO, UNICEF og CEPI står bak COVAX. COVAX ble opprettet for å fordele COVID-19 vaksiner rettferdig og jevnt mellom alle de 190 landene som deltar. Dette er spesielt viktig for verdens 92 fattigste land som er helt avhengige av COVAX for å motta COVID-19 vaksiner. 

2020: Ingeniører Uten Grenser

IUG er en ideell organisasjon som formidler ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter i utviklingsland. Hvert år utfører IUG en rekke oppdrag verden rundt hvor de samarbeider med andre bistandsorganisasjoner med manglende teknisk kompetanse.

2019: Dråpen i Havet

Dråpen I Havets innsamlede midler går til klær, soveposer, bleier, morsmelkerstatning og utstyr til undervisning. Organisasjonen samarbeider med lærere i Hellas og egne frivillige som hjelper til med undervisning. Og det er nettopp fordi de bidrar med helt konkrete ting som mat, sanitærartikler, telt og spedbarnsutstyr som gjør at livet i flyktningleirene blir litt lettere for tusenvis av barn og ungdommer.

2018: Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Deres visjon er å bekjempe barnekreft og gi familier støtten de trenger.

2017: Give directly

GiveDirectly formidler pengegaver direkte til svært fattige familier i Øst-Afrika. Fordi pengegaver er en så enkel form for bistand, har GiveDirectly lave administrative utgifter og pengene kommer frem.

2016: Leger uten Grenser

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Leger Uten Grenser hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.