Årlige donasjoner

Vivende donerer årlig 2 % av overskuddet til veldedige formål som bidrar til å gjøre verden et litt bedre sted. Alle ansatte kommer hvert år med forslag og valget tas etter avstemning. Her kan du lese om hvilke organisasjoner som har mottatt bidrag.

2020:Ingeniører Uten Grenser

IUG er en ideell organisasjon som formidler ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter i utviklingsland. Hvert år utfører IUG en rekke oppdrag verden rundt hvor de samarbeider med andre bistandsorganisasjoner med manglende teknisk kompetanse.

2019: Dråpen i Havet

Dråpen I Havets innsamlede midler går til klær, soveposer, bleier, morsmelkerstatning og utstyr til undervisning. Organisasjonen samarbeider med lærere i Hellas og egne frivillige som hjelper til med undervisning. Og det er nettopp fordi de bidrar med helt konkrete ting som mat, sanitærartikler, telt og spedbarnsutstyr som gjør at livet i flyktningleirene blir litt lettere for tusenvis av barn og ungdommer.

2018: Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Deres visjon er å bekjempe barnekreft og gi familier støtten de trenger.

2017: Give directly

GiveDirectly formidler pengegaver direkte til svært fattige familier i Øst-Afrika. Fordi pengegaver er en så enkel form for bistand, har GiveDirectly lave administrative utgifter og pengene kommer frem.

2016: Leger uten Grenser

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Leger Uten Grenser hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.