Årets veldedighetsgave går til Ingeniører Uten Grenser

Å gi deler av vårt overskudd til organisasjoner som ønsker å gjøre verden litt bedre, er noe som står sterkt hos Vivende. I år, som i fjor, og årene før der igjen, gir vi 2 % av fjorårets overskudd til et veldedig formål.

Dette er noe våre ansatte får ta del i, ved å stemme frem en organisasjon de ønsker at overskuddet skal gå til. I år falt valget på organisasjonen Ingeniører Uten Grenser (IUG) Norge. 

Marianne Nilsen Sturmair, daglig leder i IUG, setter enormt stor pris på støtten fra Vivende. Hun forteller at de er en liten organisasjon, som ikke mottar offentlig støtte til deres oppdrag. For å kunne gjøre den viktige jobben de gjør, er de derfor helt avhengige av samarbeidspartnere og givere.

 

dekorativt

Hva er Ingeniører Uten Grenser?

IUG er en ideell organisasjon som formidler ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter i utviklingsland. Hvert år utfører IUG en rekke oppdrag verden rundt hvor vi samarbeider med andre bistandsorganisasjoner med manglende teknisk kompetanse. 

– Vårt bidrag inn i prosjektene er kvalifiserte ingeniører og teknologi som bidrar til en bedre hverdag for mennesker verden rundt. Alle våre prosjekter er forankret i lokale behov og fremmer bærekraftig teknologi, og våre løsninger skal eies og driftes av det lokale samfunnet, forteller Sturmair.

Eyvind Holand i Vivende er en av flere ansatte som synes det er hyggelig å kunne dele sin suksess ved å støtte IUG. Han synes jobben de gjør med teknologi- og kompetanseoverføring er enormt viktig, for å utvikle en større grad av selvstendighet der tilværelsen er ekstra krevende.

– IUG jobber med å fremme flere av de verdiene som vi i Vivende bygger vår suksess på. Slik som kunnskap, teknologikompetanse og selvstendighet. IUG markerte seg som en kandidat som vi kan relatere oss til, forteller Holand.

 

Teknologi for en bærekraftig og rettferdig verden

IUG har utført mange prosjekter som har gitt gode resultater. Ren energi er et fagområde de jobber mye med.
– Vi har for eksempel installert solcellepaneler ved flere skoler, blant annet i Ghana. Her jobber organisasjonen Trax Ghana med et stipendprogram som skal sikre at flere studenter fullfører ungdomsskole i Upper East Region, sier Sturmair.

– Teknologien utgjør kjernen i vår moderne verden, og er avgjørende viktig for å skape en bærekraftig fremtid med mindre ulikheter, legger hun til.

IUG maskin

Status på prosjekter – i en annerledes tid

De har, som mange andre bransjer måtte tenke nytt i disse koronatider.

– Helt siden mars har feltoppdragene blitt satt på hold, og det er gledelig at vi har god inngang av oppdrag fra Norge og at vi begynner å få flere oppdrag innen IT og digitalisering, sier Sturmair. Hun oppfordrer alle som er interessert til å følge med på www.iug.no hvor informasjon og oppdrag legges ut fortløpende.

Vårt fokus er å bidra til en bærekraftig verden gjennom kunnskap og teknologi – og det er mye som gjenstår! , avslutter Sturmair.