VI LEVER AV FORNØYDE KUNDER

Norges Musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole, med Norges største fagmiljøer innen musikk. Skolen har over 750 studieplasser, og mottar ca. 1500 søknader til bachelor- og masterstudier hvert år. Det var behov for et nytt digital verktøy for å forenkle planlegging- og gjennomføringsprosessen av opptaksprøver. Les mer om Vivendes samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH)

TØRN

Tørn er en ny, norsk tjeneste hvor du kan kjøpe ubrukte, kurante byggevarer til sterkt reduserte priser.  I oppstartsfasen trengte Tørn en utvikler som kunne steppe inn og levere verdi raskt til plattformen, uten at det ble en langsiktig kostnad . Les mer om Vivendes samarbeidet med Tørn. 

NOEN AV VÅRE KUNDER

ReMin

Vivende har bistått på produktet infectious disease management (smittesporing), i tillegg til et kommunikasjons- og samhandlingsprodukt.

Allente

ICE

Tolldirektoratet

Modernisering, effektivisering og digitalisering av prosedyrer for innførsel av varer er ett av Tolletatens flere viktige oppgaver. Vivende har konsulenter som bidrar til at Ekspressfortolling av varer mot næringslivet effektiviseres.

Ruter

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo og Akershus er et av de raskest voksende hovedstadsområdene i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Vi har fått gleden av å jobbe med Ruters sanntidsinformasjonssystem knyttet til trafikkoppdateringer i tiden fremover.

Telia

Vivende har jobbet i mange år med systemene som leverer bedriftsløsninger for TDC Norge, nå en del av Telia. Hos Telia har vi dermed mange konsulenter som har dyp kompetanse om tilpasninger, integrasjoner og videreutvikling av kjerneløsningene.

Tomra

Tomra så dagens lys i et skjul i Asker for 40 år siden, og er i dag en global aktør innen retur og resirkulering. Med over 70.000 panteautomater er behovet for effektiv kommunikasjon ”machine to machine” stort.

Arundo Analytics

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU ) jobber for å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd. I løpet av 6 måneder utviklet og lanserte Vivende databaseløsningen Primula som i dag benyttes effektivt  av flere hundre psykologer tilknyttet NUBU.

Direktoratet for E-Helse

Direktoratet for e-helse arbeider med å etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som bidrar til en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet.

Lånekassen

De fleste nordmenn har et forhold til Lånekassen som en viktig bidragsyter gjennom studietiden. Vivende har vært så heldige å få bidra til å styrke Lånekassens tjenester siden 2016.
Copyright © 2024 VIVENDE AS