Person med smitteutstyr i hendene

Remin – et norsk teknologieventyr som startet under pandemien

Remin tar form: Digital smittesporing

I starten av pandemien ble det raskt avklart at kommunene ville være ansvarlige for smittesporing. Samtidig kunne vi lese i media at smittesporing foregikk på alt fra gule post it-lapper til regneark. Kommuneoverlege og fastlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, startet å utvikle avanserte Excel-ark for kontakt- og smittesporing, men forsto at dette ikke var tilstrekkelig. 

Ingebjørn forsøkte å kjøpe bedre programvare for å effektivisere smittesporingen, men innså at det ikke fantes. Derfor tok han kontakt med Morten Gjendemsjø, sivilingeniør i datateknikk fra NTNU, for å utvikle en løsning. 

I april 2020 satset de, og allerede i begynnelsen av mai 2021 var produktet for smittesporing ute. Hadsel og åtte andre kommuner prøvde ut løsningen. 

Målet for løsningen var at den skulle være enkel og intuitiv, da de andre eksisterende løsningene på markedet krever betydelig opplæring. Tid som går til opplæring har stått i fokus fordi mange kommuner får hjelp fra frivillige, og med Remins løsning tar opplæringen bare 20 minutter.  

I dag er det 200 av 354 kommuner som bruker løsningen for smittesporing. Løsningen har kontinuerlig blitt videreutviklet, og smittede kan nå selvrapportere nærkontakter. Det kan spare smittesporerne opp til 3 timers arbeid per dag.

Ny funksjonalitet blir lagt til

I andre halvår av 2020 begynte Remin også med timebestilling for test. I den seneste smittebølgen med omikron har det blitt lagt inn viktig funksjonalitet – muligheten til å selvrapportere hurtigtester. 

Remin har også utviklet en løsning for å bestille vaksine. Denne løsningen var en pådriver til at man kunne komme raskt på banen med vaksineringen. Remin står for timebooking for nærmere én million vaksinedoser som er satt i Norge. 

Remin er et sant norsk teknologieventyr. Fra oppstart i 2020 består selskapet nå av ni ansatte og syv innleide, hvor tre er in-house utviklere og fem er konsulenter. To av disse konsulentene er Vivendes egne Aksel Stadler Kjetså og Jens Bjørlo Tandstad. Tandstad har bidratt på produktet infectious disease management (smittesporing), mens Kjetså jobber på et kommunikasjons- og samhandlingsprodukt. 

«Det er spennende å jobbe med en løsning som har så mye å si for samfunnet. For smittesporing er brukervennlighet egentlig det samme som effektivitet. Så jeg føler at de jeg bidrar med teller – det gjør noen andres jobb enklere. Vi er tett på brukerne, og de har høye forventninger til at vi leverer raskt. De blir glade når vi fikser noe, og det er rett og slett gøy å være med på», forteller Tandstad. 

Vi har tatt en prat med Ivy Lotarev, CEO hos Remin. 

Lean metodikk for raskere utvikling

Remin har vært på riktig sted til riktig tid. Men utfordringene har også stått i kø – det har vært en lang rekke med føringer fra FHI og regjeringen, hvor det har kommet nye krav med korte frister. 

«Vi har løpt hele veien,” sier Lotarev. “For konsepter, nyutviklinger og produkter jobber vi etter et mantra vi kaller thin slices. Det betyr at vi setter i utgangspunktet opp et produkt som er så enkelt, brukervennlig og sikkert som mulig. Deretter legger vi på funksjonalitet etterhvert.” 

“Med farten vi har vokst og utviklet produkter, har vi vært avhengig av erfaring som seniorer har. Vivende har satset på seniorutviklere og har kompetansen som skal til for å hjelpe oss”, forklarer Lotarev. “I tillegg så må man ikke glemme å bygge kultur i en ung bedrift. Hos oss har vi en kultur for at alle tar eierskap, og det betyr at personlighet og attitude er like viktig som kompetanse. Det er bra folk i Vivende, og Jens og Aksel bygger opp under den kulturen vi ønsker.” 

Fra manuell til digitalt: Sykepleiere inn på sykehuset igjen

«Vi effektiviserer hverdagen til våre brukere slik at de kan bruke tid på det som betyr mest – og det er behandling av pasienter. Et konkret eksempel er da vi digitaliserte screening vedrørende covid for besøkende ved OUS. Dermed ble tid frigjort for sykepleierne som sto i entréen med papirskjema.»

Reisen videre etter pandemien 

«Produktene for smittesporing, testing og vaksinasjon spesifikt for COVID har trolig en relativt kort livssyklus. Vi har utvidet løsningen til å dekke influensavaksinasjon, og vi kan også spore tuberkuloseutbrudd og andre smittsomme sykdommer.  Vi eksperimenterer også med nye produkter, blant annet samhandling innen helse. Det er et stort behov for bedre samhandling mellom kommuner – da er ikke Facebook Messenger og WhatsApp bra nok, det er rett og slett ikke en sikker – eller lovlig – måte å håndtere pasientdata på», forklarer Lotarev.

Remin utvikler derfor en tjeneste hvor man kan chatte én til én, eller i grupper. Kjetså fra Vivende har erfaring med dette, og hjelper derfor Remin med utvikling. De startet 8. august 2021, og allerede i september var første versjon av produktet lansert. I dag har tjenesten også audio- og videosamtaler på plass og kan brukes til både pasientkonsultasjoner og faglig samhandling på tvers av helsesektoren i Norge.

 

Logo ReMin