Intromodellen

Vivende har bygget opp to konsulentselskap i løpet av de siste syv årene. Disse er grunnlagt med det vi mener er Norges mest rettferdige lønns- og konsulentmodell. Nå starter reisen for neste selskap, hvor du har muligheten til å bli med og bygge et nytt selskap basert på samme modell og samtidig eie en del av selskapet.

Bli med på å skape noe som er litt ditt

Vivendemodellen har vist seg å fungere veldig godt for erfarne konsulenter og i løpet av 2021 har det også blitt ansatt yngre konsulenter til de eksisterende selskapene med stort hell. Det neste selskapet skal tilby konsulenter/utviklere med 1-4 års erfaring, de samme mulighetene som de med mer erfaring får i Vivende. Intromodellen skal fungere som en introduksjon til den vanlige vivende modellen. Etterhvert som alle ansatte får lang nok erfaring, får man automatisk de samme vilkårene som resten av gjengen i Vivende.

Vi skal nå bygge opp Norges kuleste og mest rettferdige konsulentselskap for unge utviklere. Vi har et erfarent miljø av utviklere og ledere i ryggen som bidrar til at reisen går så smooth som mulig!

Litt om reisen

Vi er i gang med å rekruttere til Vivende Encode som selskapet skal hete.

Målet er samle en gruppe på 15-18 av de mest fremoverlente og engasjerte utviklerne vi klarer å finne. Sammen skal vi etablere et selskap som tilpasser seg oss og vokser sammen med oss.

Noen grunnleggende ting vi jobber etter:

 • Rettferdighet: Rettferdighet ligger i bunn for alle beslutninger hos oss. Alle ansatte skal føle at de blir ivaretatt og får den samme rettferdige behandlingen.
 • God lønn: Vi ønsker økonomisk frihet for alle våre ansatte, og du vil få godt betalt for innsatsen du legger inn.
 • Eierskap: Alle ansatte har like muligheter til eierskap.
 • Ansvar og kontroll: Selv om vi er på utkikk etter konsulenter med litt mindre erfaring, forventer vi at våre konsulenter tar ansvar for og kontroll over egen karriere. Derfor er det blant annet ingen maksgrense på hvor mye du kan bruke på utstyr eller faglig utvikling. For disse tingene har vi en rettferdig løsning på plass.

Hvorfor velge Vivende?

Norges mest rettferdige konsulentselskap?

Gjennom de siste årene har vi jobbet med å skape det mest rettferdige selskapet for våre ansatte. Så langt har vi bygd opp to selskaper under Vivende paraplyen, begge teller 14-15 ansatte hver. Reisen mot å utvide konseptet fortsetter. Sammen står vi opp mot den skjeve fordelingen av verdiene som blir skapt på arbeidsplassen. Hvorfor skal de som skaper verdiene sitte igjen med en brøkdel, når det finnes mer rettferdige måter og organisere et selskap på? Vi mener at vi har funnet en måte som gir en rettferdig fordeling. Vi ønsker å dele denne modellen med så mange som mulig!

Eierskap, eierskap, og eierskap

Jungelen av konsulenthus er tett og stor. I følge en rapport fra Oslo Economics, fantes det i underkant av 9000 aktive IT-konsulentselskap (ekskludert enkeltmannsforetak) i 2015. Bransjen er preget av oppkjøp og fusjoner, samtidig som mange bryter ut av større konsulenthus for å starte eget. Fokuset på ansatteierskap har blitt større, og flere av de små konsulenthusene tilbyr dette. Det er kult å se at flere ansatte får eierandeler, men fordeling av eierskap varierer. Hva mener du? Vi mener vi har funnet den riktige oppskriften. Likhet for alle! Hos oss er 100% av de ansatte eiere, 100% av selskapet ansatteid og alle har like muligheter til eierskap.

Arbeidsmiljø og trivsel

Ungt miljø, gaming, lønningspils, friheten til å velge oppdrag, osv. Du har hørt det før og de aller fleste konsulentselskap er flinke til å sørge for at konsulentene har en sunn kombinasjon av sosiale og faglige arrangementer gjennom året. Selvfølgelig kan du forvente det samme hos oss.

 • Sosiale arrangementer
 • Faglige samlinger
 • Sommerfest
 • Julebord
 • Utenlandstur
 • Engasjerte utviklere
 • Tilgang til alt du trenger av utstyr for å gjøre en god jobb
 • Mulighet til å ta de kursene du vil

Hva mer trenger du?

God lønn!

I Vivende starter du med en svært konkurransedyktig lønnsmodell der 50% av lønnen er fastlønn og 50% basert på din egen omsetning hos kunde. Etter 6 måneder kan du velge å gå til en 100%-provisjonsmodell hvor du tar full kontroll på arbeid, ferie og lønn. Her vil antall år profesjonell erfaring bestemme omsetningsfordelingen mellom deg og Vivende. Ved ett års erfaring er fordelingen 60/40 Denne flyttes med 5% hvert år, til du etter fire års erfaring er på den vanlige Vivendemodellen med 75/25.

Forventet lønnsutvikling ved normal faktureringsgrad

Forklaring til diagram: X-aksen viser foreventet lønn, y-aksen viser forventet timepris og de 4 linjene viser de forskjellige lønnsnivåene. Har du f.eks. 3 års erfaring, starter du på nivå 2 (30%) hos oss i Vivende, som betyr at Vivendes andel blir 30% og din blir 70%. Ved en timepris ut til kunde på 1100 kroner, vil din forventede brutto årslønn være rett i underkant av 1,1 millioner når du jobber normal arbeidstid.

Så, hva er planen?

Planen er å samle 15-18 fremoverlente og dyktige utviklere som vil være med å bygge det neste Vivende-selskapet. Du vil på lik linje som alle de andre ansatte blir deleier i selskapet, få veldig god lønn og muligheten til å påvirke hverdagen din som både eier og ansatt. 

Interessert i å høre mer? Legg igjen navn og nummer under, eller send en mail til azhar.iqbal@vivende.no.

Jeg vil høre mer!

Copyright © 2024 VIVENDE AS