Mann på fjell i snø VI FÅR TING GJORT Bli en av oss Kontakt oss

Bli kjent med oss

Vivende startet opp i 2015, med erfarne utviklere og dyktige prosjektledere på laget. Vi dekker et bredt spekter av IT-faget, og jobber på tvers av bransjer og løsninger.

Til grunn for Vivendes virksomhet ligger en modell som vi våger å påstå er unik i norsk IT-bransje. Våre konsulenter bestemmer selv hvor mye de vil jobbe, og siden selskapet drives smart og med lave kostnader, kan den enkelte velge bort fastlønn til fordel for en 100 % provisjonsbasert lønnsmodell med bransjens høyeste andel av omsetningen som går til lønnsutbetaling. I tillegg er det de ansatte som eier hele selskapet, og alle ansatte kan bli likestilte eiere – etter en tydelig definert og forutsigbar modell.

Modellen vår hviler også på en forutsetning om at mindre enheter gjør det er lettere å holde administrasjonskostnadene nede og engasjementet oppe. Selv om Vivende fremstår utad som ett selskap, er vi derfor organisert innad som flere mindre enheter på inntil 15 ansatte. For tiden er to selskaper operative, og et tredje under oppbygging.

Mens den faglige innretningen for selskap nummer tre fremdeles er i støpeskjeen, har de to eksisterende enhetene spesialisert seg på systemutvikling, integrasjoner og prosjektledelse innen blant annet Java, Amazon Web Services og .Net. Vi er også teknisk partner av Amazon Web Services i Norge. Vi har tung, teoretisk kompetanse og stor gjennomføringsevne, og modellen vår sikrer et sterkt engasjement for å få de riktige tingene gjort på en smart og effektiv måte. Slik tilfører vi våre kunder økt verdi!

Dette er oss