Bli kjent med oss

Vivende startet opp i 2015, med erfarne utviklere og dyktige prosjektledere på laget. Vi dekker et bredt spekter av IT-faget, og jobber på tvers av bransjer og løsninger.

Til grunn for Vivendes virksomhet ligger en modell som vi våger å påstå er unik i norsk IT-bransje. Våre konsulenter bestemmer selv hvor mye de vil jobbe, og siden selskapet drives smart og med lave kostnader, kan den enkelte velge bort fastlønn til fordel for en 100 % provisjonsbasert lønnsmodell med bransjens høyeste andel av omsetningen som går til lønnsutbetaling. I tillegg er det de ansatte som eier hele selskapet, og alle ansatte kan bli likestilte eiere – etter en tydelig definert og forutsigbar modell.

Modellen vår hviler også på en forutsetning om at mindre enheter gjør det er lettere å holde administrasjonskostnadene nede og engasjementet oppe. Selv om Vivende fremstår utad som ett selskap, er vi derfor organisert innad som flere mindre enheter på inntil 15 ansatte. For tiden er to selskaper operative, og et tredje under oppbygging.

Mens den faglige innretningen for selskap nummer tre fremdeles er i støpeskjeen, har de to eksisterende enhetene spesialisert seg på systemutvikling, integrasjoner og prosjektledelse innen blant annet Java, Amazon Web Services og .Net. Vi er også teknisk partner av Amazon Web Services i Norge. Vi har tung, teoretisk kompetanse og stor gjennomføringsevne, og modellen vår sikrer et sterkt engasjement for å få de riktige tingene gjort på en smart og effektiv måte. Slik tilfører vi våre kunder økt verdi!

Dette er oss

Kjell Normann

Bli kjent med Kjell Normann, Seniorkonsulent

Aksel Stadler Kjetså

Bli kjent med Aksel Stadler Kjetså, Seniorkonsulent

Pål Christian Thorsen

Bli kjent med Pål Christian Thorsen, Daglig leder Vivende Rebase

Thomas Müller

Bli kjent med Thomas Müller, Seniorkonsulent

Jarle Kaste

Bli kjent med Jarle Kaste, Seniorkonsulent

Christian Tumyr

Bli kjent med Christian Tumyr, Seniorkonsulent

Ole Ivar Berg

Bli kjent med Ole Ivar Berg, Seniorkonsulent

Hugo Bentzen

Bli kjent med Hugo Bentzen, Seniorkonsulent

Kenneth Fjelleng

Bli kjent med Kenneth Fjelleng, Seniorkonsulent

Steinar Koffeld

Bli kjent med Steinar Koffeld, Daglig leder/prosjektleder

Bjørn Tore Gjerde

Bli kjent med Bjørn Tore Gjerde

Gard Honningsø

Bli kjent med Gard Honningsø, Seniorkonsulent

Håkon Karlsen

Bli kjent med Håkon Karlsen, Seniorkonsulent

Ronald Wood

Bli kjent med Ronald Wood, Seniorkonsulent

André Hansen

Bli kjent med André Hansen, Seniorkonsulent

Andreas Lotarev

Bli kjent med Andreas Lotarev, Seniorkonsulent

Jørgen Ruud

Bli kjent med Jørgen Ruud, Prosjektleder

Lars Martin Kristensen

Bli kjent med Lars Martin Kristensen, Seniorkonsulent

Magnus Sandgren

Bli kjent med Magnus Sandgren, Seniorkonsulent

Jens Tandstad

Bli kjent med Jens Tandstad, Seniorkonsulent

Konstantin Nalum

Bli kjent med Konstantin Nalum, Seniorkonsulent

Bjørn Stærk

Bli kjent med Bjørn Stærk, Seniorkonsulent

Øystein Solfjeld Pedersen

Bli kjent med Øystein Solfjeld Pedersen, Seniorkonsulent

Eyvind Holand

Bli kjent med Eyvind Holand, Seniorkonsulent

Stian Lågstad

Bli kjent med Stian Lågstad, Seniorkonsulent

Thomas Hübertz

Bli kjent med Thomas Hübertz, Seniorkonsulent

Markko Paas

Bli kjent med Markko Paas, Seniorkonsulent

Monica Storfjord

Bli kjent med Monica Storfjord, Seniorkonsulent

Kjell Andreas Solberg

Bli kjent med Kjell Andreas Solberg, Seniorkonsulent