Jarle Kaste

Seniorkonsulent

Jarle er en backend .NET-utvikler med mer enn 15 års profesjonell erfaring. Han har både jobbet som in-house utvikler og i de senere år som utearbeidende konsulent hos store offentlige kunder. Han er godt bevandret i mange ulike deler av .NET-plattformen og vant til å bruke mange forskjellige teknologier for å løse en gitt oppgave.

I prosjektene han har jobbet i, har han hatt roller innenfor både utvikling og arkitektur og han har de seneste årene hatt også jobbet som teknisk rådgiver mot teknologivalg og arkitekturløsninger. Jarle er glad i en god utfordring og liker å finne løsninger ved hjelp av god objektorientert og testbar kode.