Ole Ivar Berg

Seniorkonsulent

Ole har jobbet som konsulent hos ulike kunder og i ulike roller i over 20 år. Nøkkelkompetanse er innenfor system- og forretningsforståelse, integrasjon og databaser, på tvers av utviklingsverktøy, database og integrasjonsplattform.

Han har en praktisk tilnærming til problemløsninger og et driv for å få det gjennomført, og har tidligere blitt karakterisert som en stayer. Tidligere oppdragsgivere beskriver han som enkel å forholde seg til og med svært god forståelse for brukernes behov. Han blir fort en del av miljøet og bidrar alltid på en lun og rolig måte.