Andreas Lotarev

Seniorkonsulent

Andreas er utdannet M.Sc i informatikk fra Universitetet i Örebro, og har lang erfaring fra rollene som senior konsulent og arkitekt hos Tieto og Software Innovation. Andreas har vært involvert i store og små prosjekter hos blant annet Norges Pasientskadeerstatning, Norges Bank, Sintef og Avinor. Som person er han en stødig teamspiller med fokus på høy kvalitet, og et spesielt hjerte for backend.

Med sin lange erfaring fra IT-bransjen er det spesielt backend utvikling i .NET, systemer for saksdokumenthåndtering (360) og integrasjonsprosjekter knyttet til dette Andreas trekker frem som favoritter.