Svein Atle Arnesen

Seniorkonsulent

Svein Atle er en dyktig og engasjert problemløser med seks års erfaring med utvikling med C# på .NET og Azure plattformen. Han anser seg selv om en fullblods fullstackutvikler og har de siste årene jobbet i mindre startups hvor han har fått stor del av ansvaret for utvikling av nye løsninger fra bunnen av. Det har gitt han mulighet til å jobbe selvstendig og ta ansvar for å gjennomføre prosjekter på egenhånd og dermed tilegne seg kompetanse innenfor hele Microsoft-stacken med C#/.NET Core, Entity Framework, SQL Server og Azure inkludert DevOps med Dockercontainere, Terraform og Pipelines.

Løsningene han har fokusert på har vært dashboards og SPA’er bygget med TypeScript- basert React med serverside javascripting med Node.js (express) og REST. React har han over seks års erfaring med og han behersker rammeverket med bruk av moderne av hooks og funksjonell strukturering av Reactkomponentene. Han har implementert dashboards med tredjepartskomponenter til visualisering og bruk av UI-komponentbibliotek (Material-UI).

Han kjenner også til andre alternative webrammeverk som Angular og React.