Claus Erik Kirkerud

Seniorkonsulent

Claus Erik er en svært erfaren arkitekt og teamleader med bakgrunn fra store offenlige prosjekter. Hans ekspertise ligger på Microsoft-plattformen (C#), og da applikasjonsutvikling og integrasjon. Han liker best å følge arbeidet hele livsløpet fra design til leveranse samt run. Jobber agilt og etter Devops-prinsipper.

Gjennom sine prosjekter har han opparbeidet seg mye ledererfaring. Han har hatt rollen som Scrum Master i flere år. I tillegg har han hatt rollen som oppdragsleder på stort prosjekt med totalansvar for hele kundeleveransen. Dette innebær ansvar for teamet, det finansielle og relasjonen mot kunden.