Christian Tumyr

Christian Tumyr kommer fra Kongsberg Defence & Aerospace. Hos KDA har Christian hatt ansvar for utvikling, test og integrasjon av software til Kommando- og Kontrollsystemer, for både norske og internasjonale mariner. Christian har 9 års erfaring som utvikler og prosjektleder.

TELEFON +47 950 71 344
MAIL christian.tumyr@vivende.no