Kjell Normann

Seniorkonsulent

Kjell Normann har over 15 års profesjonell erfaring som systemutvikler. Han arbeider hovedsakelig med web- applikasjoner basert på java-teknologi og systemintegrasjoner. I Vivende er han en del av kjerneteamet hos en av våre største kunder, i tillegg til å håndtere løsninger hos flere mindre kunder.