refernase

Tomra

Internet of Things møter flaskepant

Tomra så dagens lys i et skjul i Asker for 40 år siden, og er i dag en global aktør innen retur og resirkulering. Med over 70.000 panteautomater er behovet for effektiv kommunikasjon ”machine to machine” stort.

Tomra har tatt Internet of Things inn i strategien sin, og går fra å kun å levere selve panteautomaten til å også tilby digitale tjenester som binder panteautomatenr og kunder tettere sammen. Kort time to market er essensielt for Tomra, og det var et naturlig valg å inngå partnerskap med verdens mest innovative skytjenesteleverandør, Amazon Web Services (AWS), med blant annet utviklere fra Vivende.

– Vivende har tung Java-kompetanse, og inngående kjennskap til alle relevante systemer og løsninger. Vi har brukt Vivende i et års tid, og sett at de leverer kvalitet. Vi ønsket derfor å gå videre med dem i prosjektet med Amazon Web Services.
Aleksander Mortensen, Head of Commercial Software i Tomra.