Vivendes konsulenter har siden 2002 jobbet tett med TDC, dengang Tele1Europe, siden Song Networks, TDC Song og nå TDC/Get. Fra å i mange år ha levert rene systemutviklingstjenester har Vivende nå totalansvaret for utvikling og forvaltning av TDCs egne kjerneløsninger. Vi håndterer dermed alle sentrale prosesser hos telekomoperatøren TDC.

TDCs backendsystemer sørger for at alle sentrale kjerneprosesser blir håndtert med høy automatiseringsgrad og med riktig kvalitet. I et marked med høy dynamikk og med kontinuerlige krav om modernisering og kvalitet er kjernesystemenes kvalitet et viktig konkurransefortrinn for TDC.

Vivendes konsulentteam jobber kontinuerlig med å forvalte og videreutvikle TDCs systemplattform slik at moderne telekomtjenester kan leveres med høy kvalitet. Spesifikt håndterer systemene vi har ansvar for prosesser som tjenesteprovisjonering, fakturering, rating/billing, nummerportering og tjenestesalg.