Ruter

Vi er skikkelig stolte av å ha fått Ruter som kunde. Vår dyktige seniorkonsulent Ronald Wood er satt på oppdraget, og skal jobbe med Ruters sanntidsinformasjonssystem knyttet til trafikkoppdateringer.

Les mer om samarbeidet med Ruter her.