Ny kunde: Ruter forbedrer informasjonstilbudet til reisende

Vi er skikkelig stolte av å ha fått Ruter som kunde. En av våre dyktige seniorkonsulenter er satt på oppdraget, og skal jobbe med Ruters sanntidsinformasjonssystem knyttet til trafikkoppdateringer.

Ruter er bevisst på at dagens informasjonstilbud mot de reisende må forbedres, og at det må ny teknologi til for å få det til. Ruter har vært en ledende i utformingen av den nye europeiske ITxPT (information technology for public transport) standarden, som definerer hvordan fremtidige busser skal kunne sende og motta sanntidsdata. Anbudsprosessen på Romeriksrutene ble utformet med krav om at både nye konvensjonelle busser og el-busser skulle bygges etter den nye standarden, og Ruter har drevet prøveprosjekter for å vise at ITxPT fungerer på testbussen de disponerer.

Da operatørene ble valgt for Romeriksrutene, ble det klart at et nytt team måtte dannes for å jobbe med visningen av data både på bussene og på holdeplassene. Nå er vi del av et lite team som etterhvert skal utvides, der vi skal jobbe med protokollen bussene og Ruter skal bruke for å snakke sammen. Vi jobber foreløpig med planlegging og demonstrasjonsprosjekter, men tar sikte på å få i gang informasjonsstrømmen ut til stasjons- og holdeplasskjermer i løpet av høsten. Tidlig på nyåret begynner vi å levere data til operatørenes busser, slik at de kan å teste sitt oppsett.

Våren 2019 skal el-bussene i Oslo i drift med ITxPT, så følger Romeriksrutene etter 1. juli. Deretter står busser i Asker og Bærum og nye trikker for tur.

Vi gleder oss til fortsettelsen med Ruter, og til å dele flere erfaringer etter hvert.

Les om våre andre kunder her.