Vivende ansetter for videre vekst – fokuserer på yngre talenter og kjønnsbalanse

Steinar sammen med Vivendes nyeste tilskudd Lisa-Marie og Azhar for videre vekst

Under Vivende-paraplyen har vi i dag selskapene Vivende Rebase og Vivende Init. Vi har den siste tiden rigget for videre vekst, med Jørgen som tok veien tilbake til Vivende.

– Vi har lenge vært på jakt etter de riktige menneskene til å starte nye selskaper. Vi har vært så heldige at vi ikke har truffet én, men to kandidater med nye selskapsidéer, forteller Steinar Koffeld, daglig leder i Vivende.

Lisa-Marie Thompson og Azhar Iqbal er nå med på laget, og begge starter arbeidet med å bygge opp det som skal bli to nye selskap.

– Siden også disse selskapene primært skal levere systemutviklingskompetanse, ligger årsaken til at vi starter nye selskaper i stedet for å utvide de eksisterende i kjerneverdiene i Vivendes lønns- og konsulentmodell. Ingen av selskapene skal vokse uendelig fordi de ansatte skal ha mulighet til å eie og utvikle sin egen arbeidsplass. Det vil si at her kommer du ikke inn som ansatt 35 eller 80, men ansattnummer to eller ti. Det sørger for en sammenknyttet gjeng, forteller Steinar.

En mer balansert kjønnsfordeling

Lisa-Marie Thompson er lidenskapelig opptatt av koding. Hun har i lang tid savnet å jobbe med flere kvinnelige konsulenter.

– Det er kjent at det er få kvinnelige utviklere, og det er enda færre kvinnelige konsulenter. Alle vet at konsulenter som regel tjener mer enn inhouse utviklere og her er det rom for kvinner å hevde seg mer. Det vil jeg gjøre noe med, og ønsker å bidra til en mer balansert kjønnsfordeling blant konsulenter, forklarer Lisa-Marie. 

Grunnen til at det er færre kvinnelige konsulenter er flere, men Lisa-Marie har gjort seg opp noen tanker rundt dette:
– Jeg tror det er en blanding av frykt for at høy lønn betyr at man må prestere enda mer i en allerede stresset hverdag og imposter syndrome eller bedragersyndromet. Frykten for å ikke være god nok, høye krav til seg selv og selvkritisk tenkning. Det ønsker jeg å ta knekken på! Jeg har jobbet med flere kvinnelige utvikler og de er mer enn gode nok og veldig ofte alt for selvkritiske. Mange menn kan også kjenne på impostersyndromet, men det kan virke som de er flinkere til å ignorere det og ta sjansen allikevel. 

– Vivendemodellen er et godt utgangspunkt. Den er satt opp for å ta vare på menneskene, og jeg ønsker å bygge videre på det og skape et intimt fellesskap hvor alle kan puste ut og senke skuldrene. Tørre å vise frem sine egenskaper, og sammen hjelpe hverandre. I tillegg skal vi også ha rom for kreativitet og andre morsomme aktiviteter.  

Rettferdighet for alle – ikke bare seniorer

Azhar Iqbal har de siste årene jobbet som leder i konsulentbransjen og jobbet mye med unge IT-talenter. Han mener at det finnes mange veldig dyktige unge utviklere der ute, som ikke alltid får riktig oppfølging og vilkår.

– Etter min erfaring bidrar mange av de unge utviklerne med like mye som enkelte senior utviklere, uten å få like mye igjen for det. Erfaring er viktig, men arbeidsinnsats, motivasjon og lidenskap bør belønnes bedre enn det gjøres i dag. De riktige kandidatene vil få en mer rettferdig arbeidsplass, mulighet til å bestemme mer på sin egen arbeidsplass – og ikke minst en bedre lønn, forteller Azhar.  

– Vivende har over en periode perfeksjonert konsulentmodellen sin. Med noen tilpasninger som blant annet tilrettelegger for kursing og oppfølging de første årene, har vi nå tilpasset modellen for å fungere godt også for yngre utviklere. Med Vivendemodellen i bunn tror jeg vi kan samle en knakende bra gruppe som kommer til å ha det mye gøy sammen i tiden som kommer!  

Ledige stillinger: 

 

Ønsker du å ta kontakt med Azhar eller Lisa-Marie? 

Lisa-Marie Thompson 

Tlf: 959 06 590

Mail: lisa-marie.thompson@vivende.no

 

Azhar Iqbal 

Tlf: 938 03 753

Mail: azhar.iqbal@vivende.no