Får du det du fortjener som IT-konsulent? 

Mann jobber på PC ogtenker

Har du tenkt over at du fakturerer for mye mer enn det du får utbetalt i lønn hver måned? Vet du hvor de resterende pengene blir av? Ønsker du kontroll over egne prosjekter, inntjening og arbeidstid? Les mer om det vi mener er Norges mest rettferdige konsulentmodell.

Som en utfordrer av den tradisjonelle konsulentmodellen i IT-bransjen, startet vi i 2015 å utvikle en transparent modell som skal være 100% rettferdig. Målet for modellen var enkelt: Å være det aller beste alternativet til å være selvstendig IT-konsulent.

Her får du både friheten og inntektsmulighetene som om du jobber som selvstendig, uten å ofre en tanke til administrasjon og regnskap. Samtidig får du støtte og fellesskap som ansatt i et unikt arbeidsmiljø. Dette betyr at du kan fokusere på de spennende oppdragene og kule løsningene!

1. Mulighet til å bli en likeverdig medeier

Har du mulighet til å være med å eie din egen arbeidsplass, på lik linje med de andre på jobben? I mange bedrifter, uavhengig om de er store eller små, er ikke dette en mulighet.

I Vivende har alle konsulenter mulighet for å bli fullverdige og likeverdige partnere. Vi har en årlig mekanisme som gjør at de som eier mest, selger til de som eier minst med formål å fordele eierskapet likt for de som ønsker. I løpet av tre år kan du eie like mye av bedriften du jobber i som andre som har vært ansatt i flere år.

Hva får du igjen for ansatteierskap?

Med ansatteierskap kan du ikke bare påvirke din egen arbeidsdag, men også retning til selskapet. I tillegg går overskuddet tilbake til konsulentene.

Les mer om hvorfor du bør vurdere medeierskap her. 

2. Transparent og rettferdig lønnsmodell

Siden starten i 2015 har vi skrudd litt videre på Vivendemodellen. Vi mener det har blitt Norges beste konsulentmodell, og i dag ser den slik ut:

Vivendemodellen for IT-konsulenter

Hos oss sørger vi for minimale driftskostnader, så det meste av pengene går rett til konsulenten, enten som lønn, lønnsrelaterte utgifter eller overskudd (ved eierskap). Målet er å gi så mye lønn som mulig til den enkelte konsulent.

Lønnen er 100% provisjon og lønn blir derfor gitt etter innsats.

For en detaljert forklaring, les mer om Vivendemodellen her. 

Hvor blir pengene av hos konsulenthusene?

Noen selskaper gir en relativt høy andel av timeprisen tilbake til konsulenten, men dessverre er dette veldig få. Som konsulent fakturerer du gjerne for mye mer enn det du tjener og mange spør seg om hvor pengene blir av, spesielt når lønnen stagnerer.

All inntekt i konsulentselskaper er gjerne knyttet til hvor mye konsulentene klarer å fakturere hos en kunde. Alt annet er i hovedsak utgifter som skal tilrettelegge for at konsulenten skal kunne fakturere enda mer.

I større konsulentselskaper har man ofte behov for å ansette personer som mellomledere eller i andre støttefunksjoner som kun jobber internt og dermed ikke fakturerer sine timer til noen kunde. Disse skal også ha lønn, og siden bedriften kun tjener penger på fakturering av kunde så må du dele din fortjeneste fra kunden med de andre som jobber internt. Dette slipper man om man jobber selvstendig eller i mindre konsulentselskaper.

I tillegg er store konsulentselskaper ofte eide av andre eiere som også skal ha sin del av kaka siden de har investert i bedriften. Dette forsvinner også fra det du fakturer kunden og dine arbeidstimer.

I tillegg har de ofte fantastiske kontorer og andre tjenester–men de får utviklerne aldri sett, fordi de sitter ute hos kunde uansett.

3. Ekte fleksibilitet i en verden med økt hjemmekontor

Nå som bedrifter virkelig har fått testkjørt hjemmekontor, er det flere som fronter seg som en fleksibel arbeidsplass. I Vivende har vi tatt det ett steg videre – man bestemmer selv hvor mye man skal jobbe (så lenge det er avtalt med kunde). For eksempel så har vi konsulenter som:

  • Har hatt en periode med redusert arbeidstid for å skrive bok. Les om Bjørn Stærk her.
  • Er hjemmeværende i tre måneder med nyfødt barn
  • Kombinerer jobb og kitehobby ved å jobbe remote fra utlandet

Denne fleksibiliteten kommer også som en mer naturlig mulighet da konsulentene generelt sett tjener mer enn tidligere.

Er du nysgjerrig? La oss ta en kaffeprat

Ønsker du å ha kontroll over prosjekt, arbeidstid og inntjening? Vi søker nå etter flere partnere i det vi mener er Norges mest rettferdige konsulentmodell. Ta en titt på jobbannonsen her. Eventuelt kan du sende en mail til Jørgen Ruud (jorgen.ruud@vivende.no), daglig leder i Vivende Init for en kaffeprat.