Vivende står sterke i stormen – sammen

En gruppe mennesker som holder rundt hverandre i solnedgang

 

Vivende ble startet med en kongstanke om å være «selvstendig sammen». Koronaviruset har satt modellen på sin tøffeste prøve så langt – og den består med glans!

Når rundt en kvart million nordmenn er permittert, skal ingen tvile på at det er tøffe tider i Norge. Vivende er heller ikke uberørt. En av våre kunder måtte droppe all konsulentbruk, en annen skalerte ned og i tillegg hadde vi nye konsulenter på vei inn. Effekten var at tre av Vivendes dyktige konsulenter sto uten oppdrag, og ble permittert, i skjebnefellesskap med de nevnte 250.000. Men midt oppe i det som ikke er noen trivelig situasjon for noen, utkrystalliserer det seg likevel noen poenger som det er vel verdt å se litt nærmere på.

Vivende er forenklet sagt et knippe erfarne konsulenter som har samlet seg i én enhet heller enn å drive hvert sitt lille selskap. Det er etablert en modell for dette samarbeidet, med et svært «lean» støtteapparat til salg, regnskap og noen administrative oppgaver. Et lite bidrag går til å finansiere denne funksjonen, ellers får den enkelte utbetalt alt han eller hun henter inn av omsetning.

Vivende-modellen gir konsulentene god uttelling i gode tider, og er samtidig rigget for at selskapet skal stå støtt. Ingen av de ansatte har fastlønn, men det gjør også at alle har like insentiver. Likevel har utbruddet av Koronaviruset vært en glimrende prøve på akkurat hvor robust modellen er.

 

Styrker samholdet

Tre Vivende-ansatte er som sagt permittert, og frem til de får nye oppdrag (mer om det senere) må de klare seg med langt lavere lønn enn de er vant til.

Samtidig har regjeringen nå for en periode redusert arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng, som ett av tiltakene for å hjelpe norsk næringsliv og forhåpentligvis forhindre konkurser. Siden Vivendes cut av den enkeltes omsetning uansett ligger fast, ville det i vår modell faktisk ført til at de fleste rett og slett ville fått høyere bruttolønn.

Tro mot kongstanken «selvstendig sammen», besluttet Vivende-konsulentene heller å kanalisere besparelsene fra reduksjonen i arbeidsgiveravgiften over i et internt «solidaritetsfond». En fordel med å være en liten, fleksibel enhet, er at dette kunne skje hurtig. Kort tid etter regjeringens kunngjøring, var solidaritetsfondet vedtatt og ordningen implementert. Disse midlene skal blant annet benyttes til en «permitteringsbonus» som gir en inntektskompensasjon for Vivende-konsulentene som blir permittert.

Et annet element som har tjent Vivende godt i denne krisen, er en svært «lean» administrasjon hvor så godt som alle kostnader er variable – inkludert lønnsutgiftene. Til og med daglig leder har prestasjonslønn, basert på det totale resultatet på bunnlinja. Dette gjør at alle ror i samme retning og står sammen om å gjøre det best mulig for alle. Ingen behøver dermed å bekymre seg for selskapets overlevelse.

 

I forhold til alternativene…

Alle i Vivende setter i disse dager litt ekstra pris på at de er en del av et større felleskap, og det inkluderer de permitterte. Hadde de vært selvstendige enkeltpersonforetak, ville de ikke engang hatt muligheten til å permittere seg, og selv om det nå er lansert ordninger også for enkeltpersonforetak, ville de fått langt dårligere uttelling enn det de mottar nå.

Selv om de hadde vært ansatt i eget aksjeselskap, og kunne permittert seg, ville de ikke kunnet permittere seg 100 prosent. Da ville de nemlig ikke hatt lov til å gå på jakt etter nye oppdrag, siden det de facto er arbeid. Alt dette slipper de permitterte Vivende-konsulentene å forholde seg til siden de har en ledelse som jobber på spreng for å sørge for arbeid. 

Med mange års bransjeerfaring, har Vivende etterhvert et betydelig nettverk som det nå arbeides mot for å gjøre permitteringstilværelsen så kort som mulig for våre kollegaer.  Også i disse tider er det miljøer som har mot og ressurser til å satse. Under all frykten og nervøsiteten som preger norsk økonomi nå, ligger det en kjensgjerning at det er lenge siden tilgangen på dyktige og erfarne IT-konsulenter har vært like god som nå, og Vivende heier på alle som vil gripe slike muligheter – selv i disse ulvetider.