Sommerhilsen fra Vivende

Person ser ut over havet

Det er nok en underdrivelse å skrive at dette har vært en spesiell vår for alle.  Da vi satt ved inngangen til dette nye tiåret og så på budsjetter og prognoser, var det ikke en sky å spore hverken på himmelen eller horisonten. Fremtiden var så lys at solbrillene virket utilstrekkelige – vi hentet nærmest frem sveisebrillene, for her skulle det bygges! Lite visste vi om at vi i stedet sto på terskelen til en periode som kommende generasjoner trolig vil kunne lese om i sine historiebøker på skolen.

Per i dag har ingen i Vivende blitt syke av Covid-19. Det betyr ikke at vi ikke er rammet av krisen. Også hos oss har det vært nødvendig å permittere noen av medarbeiderne våre, og tilfanget av nye oppdrag er skrinnere enn vi var vant til. Noen av kundene har sluttført prosjekter i perioden, og i de tilfellene hvor de ikke har hatt videre behov, har det vist seg utfordrende å erstatte arbeidet med prosjekter hos nye kunder.

Sånt får jo konsekvenser. Den historien vi ville skrive ved inngangen til sommeren 2020, skulle handle om hvordan Vivendemodellen nå hadde slått ut i full blomst, med Vivende 2 (også kjent som Vivende Rebase) etablert og i vekst, og med Vivende 3 i oppbygging under kyndig ledelse av Jørgen Ruud. Forhåpentligvis dukker det opp en anledning til å skrive den historien sammen med Jørgen senere, men siden markedet for prosjektledere stoppet nærmest helt opp i vår, ble veien frem til et fungerende Vivende 3 veldig lang. Etter sommeren går Jørgen derfor over til en spennende jobb som forretningsutvikler hos Fiken.  Vi må bare gratulere Fiken med å ha gjort en strålende ansettelse, takke Jørgen for tiden vi fikk sammen og ønske lykke til videre! 

For Pål Christian gikk oppstart av Vivende Rebase AS helt etter planen fra 1.januar, og 5.mars – like før Norge stengte – feiret vi hvor bra oppstarten hadde gått. Deretter kom kalddusjen som «bremset godstoget», og den er vi ikke ute av ennå.  Heldigvis ser det ut til å løsne litt for Vivende Rebase nå ved inngangen til sommeren og vi gleder oss til videre utvikling der til høsten.

Helt i tråd med forretningsmodellen vår ble «gamle» Vivende AS omdøpt til Vivende Init AS ved årsskiftet, og her jobber det fortsatt 15 dyktige konsulenter.  De aller fleste har fått forlenget oppdragene de sitter i, og vi er veldig takknemlige for at kundene våre gir oss fornyet tillit!

Disse månedene har virkelig vært en anledning til å stressteste Vivende-modellen.  Vi har visst at modellen har fungert godt i medvind – når markedet går godt, fungerer modellen godt – men det har vært fascinerende å få bevist at modellen står seg godt også når det blåser kuling midt imot. Vi visste på forhånd at overhead-kostnadene er svært lave og at de variable personalkostnadene er gunstige, men den tilpasningsdyktigheten dette gir, har gått langt utenpå det vi hadde sett for oss.

Da regjeringen senket arbeidsgiveravgiften, var det derfor ikke nødvendig å bruke denne besparelsen for å sikre selskapets overlevelse. Noen foreslo å bruke pengene til å etablere et solidateritetsfond, og dette stilte alle de Vivende-ansatte seg entusiastisk bak.   Fondet virker på tvers av selskapene og blir fordelt blant de permitterte når de kommer tilbake på jobb, som takk for at de har holdt ut i trange tider.  Dette, sammen med eierskapsmodellen vår, gjør at vi alle får noe ekstra ut av å stå sammen.  Vi tar et felles løft for å ri stormen av og komme ut på den andre siden herdet, styrket og enda mer sammenspleiset. Vi er takknemlige for at dere, kjære kunder og partnere, støtter oss på denne reisen! 

Og á propos reiser: Ha en god ferie i sommer – uansett hvor du skal!