Vivende er klimapositive med Chooose


Vi hos Vivende bryr oss om verden rundt oss, og har derfor inngått samarbeid med Chooose. Vi har med dette blant annet sørget for at alle ansatte har fått ett års kompensasjon med klimakvoter, og ser også på andre samarbeidsområder i tiden som kommer.

En klimakvote gir tillatelse til å slippe ut ett tonn med CO2, noe som tilsvarer ca. en tur fra Oslo-Bangkok med fly eller en gjennomsnittlig nordmanns bilkjøring i 5 måneder. Den gjennomsnittlige nordmann slipper ut fire tonn i løpet av ett år og dette har vi nå dekket for alle våre ansatte gjennom Chooose.

Kvotesystemet regulerer hvor mye CO2 vi kan slippe ut og disse kvotene deles ut av FN til de landene som har signert Kyoto-avtalen. Chooose er en rosa bevegelse som kjøper disse klimakvotene fra fra FN´s «kvotepott» og gjør dem utilgjengelig for forurensning. Dette er en svært effektiv fremgangsmåte for å strupe utslippene til industrien og redusere forurensning. Chooose investerer pengene i FN-sertifiserte prosjekter som produserer ren energi i utviklingsland.

Klima og miljø er noe som engasjerer oss og vi i Vivende er stolte av å være klimapositive i 2019!