Ny eiersits gir nye muligheter

Tilbake i 2015 var vi fire konsulenter som alle var ansatt i Mazeppa. Sammen hadde vi en drøm om å starte opp et selskap som skulle snu rundt på den vanlige måten å være konsulent på.

Mange andre med lange bakgrunner som konsulenter rundt oss startet opp for seg selv, men vår filosofi var å lage en modell der vi kunne stå sammen i ett selskap, men likevel ha fordelene ved å drive som selvstendig: Ingen som bestemmer over en, påvirkning på egen lønn og stor fleksibilitet i forhold til jobb og fritid. Slik begynte Vivende å ta form.

Vi gikk i dialog med Mazeppa. De hadde tro på konseptet vårt, og kom inn på eiersiden i Vivende med en majoritetseierpost mot at vi fikk oppstartskapital. Vi fikk også videreføre kundeengasjementene som var opparbeidet gjennom Mazeppa.

I vår er det 3 år siden Vivende ble etablert. Gjennom disse årene har vi kontinuerlig utviklet forretningsmodellen i takt med at vi har vokst som selskap. Én av suksessfaktorene, som vi har brukt mye tid på, er eierskap for medarbeiderne. Det er veldig viktig for oss at alle våre konsulenter skal ha mulighet til å eie en stor del av Vivende, og at det er like muligheter for alle. I de gode diskusjonene vi har hatt rundt dette har spørsmålet om Mazeppas eierskap kommet opp.

På bakgrunn av dette startet forhandlingene med Mazeppa om utkjøp av deres eierandel i fjor høst. 1. februar signerte vi en avtale som gjør at Vivende nå blir et 100 % medarbeidereid konsulentselskap! Dette er en skikkelig milepæl for oss, og vi gleder oss til å se hva det åpner av muligheter både for selskapet og medarbeiderne. Forhåpentligvis vil det komme nyheter knyttet til dette allerede før sommeren!

– Vi har gjennom de første tre årene fått helt uvurderlig hjelp fra Mazeppa. Ikke bare til å komme i gang, men også som bidragsyter i utviklingen av selskapet. Siden dag én har Mazeppas Sven Brænde vært styreleder i Vivende, og selv om vi nå har en avtale om utkjøp, fortsetter han i rollen som styreleder og rådgiver, sier daglig leder i Vivende Steinar Koffeld.

– Det har vært en veldig spennende reise med Vivende helt siden oppstarten. De har lykkes med en utradisjonell forretningsmodell og skapt en veldig attraktiv arbeidsplass. Jeg har stor forståelse for medarbeidernes ønske om større eierskap, og tror det vil bidra til å ta Vivende ytterligere et skritt inn i fremtiden, sier Sven Brænde, gründer i Mazeppa og styreleder i Vivende.