Ansatte i Vivende

Endelig helt på egne ben

Helt siden oppstarten har Vivende handlet om å bygge et selskap som gir dyktige senior IT-konsulenter en mer rettferdig del av kaka. Nå takker vi gode starthjelpere for all bistand, for i vår videre ferd er Vivende 100 prosent eid av de ansatte.

Det er lett å tro at historien om Vivendes opphav er noe man har hørt før. Vi skal medgi at den ligner, men vi vil likevel påstå at de ansattes stilling i selskapet skiller oss fra alle andre aktører i markedet – og litt mer nå enn før.

Vivende ble startet våren 2015, av et knippe konsulenter som hadde jobbet sammen i utviklingsgruppa i konsulentselskapet Mazeppa i mange år. Vi hadde en felles oppfatning av at den tradisjonelle forretningsmodellen i konsulentselskaper ikke fungerte særlig godt for seniorkonsulenter som jobbet utelukkende ute hos kunder.

Tuftet på tre prinsipper
Tanken vår var at det måtte gå an å konstruere en modell som fungerer mer rettferdig for alle – blant annet burde alle ansatte kunne eie en anstendig del av selve selskapet. Mazeppa ga oss veldig viktig støtte i ønsket om å starte noe nytt: Ikke bare lot de oss videreføre kundeforholdene vi hadde bygget opp, de bidro også med halvparten av oppstartskapitalen vi så for oss at vi trengte.

Vi kaller det Vivende-modellen; at dyktige mennesker skal kunne være «selvstendige sammen», og det er tre sentrale prinsipper som ligger til grunn. For det første holder vi driftskostnadene på et minimum, sånn at mest mulig av den enkelte konsulents omsetning skal kunne betales ut som lønn.

For det andre er lønnsmodellen vår basert på 100 prosent provisjon (selv om du kan velge en andel i fast lønn hvis du vil det), og lønn etter innsats. Jobber du mer, tjener du mer, men om du ønsker å jobbe mindre i en periode, kan du selv velge det.

Det tredje prinsippet er at eierskap skal være standard for de ansatte, og at alle skal ha mulighet til å eie en betydelig andel.

Fire år etter oppstarten er det hyggelig å se at dette har fungert veldig godt. Vi har vokst jevnt og trutt til en organisasjon med 20 ansatte som har fullt opp å gjøre, og vi er allerede i gang med å etablere nye selskaper i samme klynge for å utvikle modellen videre.

Takk til fødselshjelperne
Gjennom perioden har også våre tanker om eierskapsmodellen utviklet seg. Det sto stadig mer klart for oss at modellen måtte gi alle – både nye og gamle Vivende-ansatte – rett til å eie en like stor andel av selskapet, og at det måtte være de ansatte som eide alle aksjene.

Våren 2018 fremforhandlet vi derfor en avtale med Mazeppa om å kjøpe ut deres andel, og nå i mars 2019 ble de siste aksjene overført til Vivende. Fra nå av er selskapet vårt dermed 100 prosent eid av oss som er ansatt her, og det er en stor milepæl for oss!

Kanskje vil ikke dere som er våre kunder merke så mye til dette, i hvert fall ikke direkte. Men for oss som er ansatt i Vivende – og for de nye kollegene vi skal få inn på tilsvarende vilkår i tiden fremover – har det veldig mye å si.

Nå vil vi oppfordre nye kunder til en prat om hvordan vi kan hjelpe dem, og dersom du er en dyktig IT-konsulent som ønsker å høre mer om våre tanker rundt hva som er en likeverdig organisasjonsmodell, inviterer vi deg herved til å ta kontakt.

Samtidig vil vi takke Mazeppa for at de delte vår visjon om en bedre modell og for at de hjalp oss opp å stå i de første årene – og for at de gikk med på å slippe taket når vi hadde bevist at vi kunne stå på egne ben. Nå skal vi løpe videre!