Nå sikter vi mot de litt yngre konsulentene

Vivende-modellen har gitt stadig flere erfarne IT-utviklere medeierskap, en rettferdig konsulentmodell og en større del av kaka. Nå er de i gang med et nytt selskap som åpner tilsvarende muligheter for IT-utviklere med kortere erfaring.

Kampen i det norske arbeidsmarkedet har gjort at landets dyktigste senior IT-utviklere lenge har kunnet velge og vrake blant de mest attraktive arbeidsgiverne.

For flere titalls slike utviklere har definisjonen av «mest attraktiv» vist seg å være et selskap som er konstruert for å være mest mulig rettferdig. Det betyr at grupper på 15-20 personer eier selskapet sammen og fatter beslutninger i fellesskap, med en daglig ledelse som jobber på likeverdig fot med og for konsulentene, etter en modell hvor den enkelte lønnes med en langt større andel av egen omsetning – og selv bestemmer hvor mye de vil jobbe.

 

Vivende Encode

 

Velprøvd modell

Det som her beskrives, kalles Vivende-modellen. Den sysselsetter over 40 konsulenter allerede, og selv om disse er fordelt på selskaper med 10-15 ansatte hver, fremstår de utad med én felles entitet og samme merkevare. Gjennom syv års oppbygging har disse selskapene bevist at modellen fungerer godt for seniorkonsulenter, som den opprinnelig ble utviklet for. Det fikk Azhar Iqbal til å se et potensial:

Da jeg ble kjent med Vivende-modellen, syntes jeg at den krysset av i alle boksene for hvordan et konsulentselskap bør være. Jeg digger at 100 % av de ansatte er med som eiere, at 100 % av selskapet er eid av de ansatte, og at alle har like muligheter til eierskap. Samtidig har jeg jobbet med yngre utviklere før, og jeg mente helt klart at det burde være mulig å skape en åpning inn i Vivende-modellen også for denne gruppen, sier Azhar.

Etter flere runder med Vivende-gründer og frontfigur Steinar Koffeld, landet de sammen på en intromodell for dette formålet. Den balanserer risiko på en litt annen måte enn for mer erfarne ressurser, og dermed gikk Azhar i gang med å etablere et Vivende-selskap for IT-utviklere med kortere fartstid som konsulenter.

Selskapet er godt i gang, og har allerede ansatt seks fremoverlente og dyktige utviklere. Planen er å samle ytterligere et dusin personer som alle blir deleiere i selskapet og kan påvirke sin egen hverdag som både eier og ansatt. Modellen gjør dessuten at de kommer til å få veldig god lønn, men vi merker at medeierskapet og den rettferdige modellen faktisk er det aller viktigste for de som hittil er kommet om bord, sier Azhar.

 

Medeierskap gir fleksibilitet

Oscar Vladau-Husevold (30) og Markus Ragnhildstveit (26) er to av de seks som allerede er på plass i Vivende Encode. De bekrefter det Azhar sier om betydningen av de grunnleggende rettferdighetsprinsippene som Vivendemodellen er bygget på, ikke minst muligheten til å bestemme selv – i samråd med kunden – hvor mye du vil jobbe.

For meg som har små barn, er dette fleksibilitet som det er deilig å ha. Jeg kan naturligvis ikke melde meg ut når det virkelig koker på jobb, men så sant arbeidsoppgavene mine er utført, kan jeg nå ta fri uten at det koster arbeidsgiver noe. Og da slipper jeg å ha dårlig samvittighet eller tenke på at dette er tid jeg må jobbe inn igjen, sier Oscar.

Av de to unge konsulentene er det Oscar som har lengst erfaring, etter å ha jobbet i tre år som fullstack-utvikler – ett av dem i Kron og to i NAV. Markus ligger riktignok ikke langt bak, med to og et halvt år som fullstack-utvikler i Sopra Steria.

Jeg liker veldig godt prinsippet om at alle ansatte skal eie litt av sin egen arbeidsgiver. I Encode skal vi bare bli rundt 15-18 stykker, og når alle skal ha like stor eierandel – eller i hvert fall ha mulighet til å eie like mye – betyr det at hver og én av oss faktisk har noe vi skulle ha sagt om hvordan selskapet styres, sier Markus.

 

Grunnleggende rettferdig

Dette er tredje gang Steinar etablerer et nytt Vivende-selskap, og han er godt fornøyd med at det nå åpnes for at også yngre krefter i Vivende-modellen.

Vi er på en kontinuerlig reise for å lage den aller mest rettferdige konsulentmodellen og være det mest rettferdige selskapet i bransjen, det ligger til grunn for alle valgene vi tar. Det er en grunnleggende verdi for meg personlig, og jeg merker jo også at det treffer veldig mange når vi med hånden på hjertet kan si at det er dette vi alltid skal bli målt på, sier han.

Denne ideen om at selskaper kan bygges med rettferdighet som bunnplanke, har vist seg veldig bærekraftig: Vivende-selskapene lykkes godt med å rekruttere dyktige konsulenter som leverer høy kvalitet over tid hos kundene, og Steinar forteller at disse folkene også er sterkt engasjert i at modellen utvikles videre.

Det krever friske midler å starte selskaper og få de gjennom oppstartsfasen, og når vi nå gikk live med Encode stilte et stort flertall av de ansatte i de eksisterende Vivende-selskapene opp som investorer. Et sentralt prinsipp i Vivende-modellen, er nemlig at alle skal få anledning til å delta når nye selskaper skal finaniseres, sier han.

Vi har laget en modell som nå ikke bare har vist at den har livets rett, men som også evner å skalerere, og det er nettopp det vi skal gjøre. Vi har mye spennende på planen, og vi er allerede i gang med å bygge opp flere selskaper under samme modell, avslutter Steinar.