Remin kundereferanse

Remin

Vivende har  bistått på produktet infectious disease management (smittesporing), i tillegg til et kommunikasjons- og samhandlingsprodukt.