Vivende & Lånekassen

De fleste nordmenn har et forhold til Lånekassen som en viktig bidragsyter gjennom studietiden. Vivende har vært så heldige å få bidra til å styrke Lånekassens tjenester siden 2016, og vi har tatt en prat med våre konsulenter Hugo Bentzen og Andreas Lotarev om prosjekt, teknologi og verdi.

1. På hvilke områder bistår dere Lånekassen?

«Primært hjelper vi dem med saksbehandlingssystemet 360, opprinnelig et produkt fra Software Innovation (Tieto), som er spesielt tilpasset Lånekassen. Vi jobber i fire ukers sprinter, i hovedsak med utvikling, vedlikehold og feilretting i 360-løsningen – i det siste med mye fokus på ytelse. Utvikling av denne løsningen kommer både saksbehandlerne i Lånekassen gode ved å gjøre hverdagen enklere, mens sluttbrukerne får raskere og mer effektiv behandling av søknader og andre henvendelser. Vi bistår også på andre områder der det er behov.

LØFT (moderneriseringsprosjektet i Lånekassen) varte i 10 år, og det vi jobber med i dag er en videreutvikling av det som ble gjort da. Det er en del nyutvikling kombinert med funksjonalitet som allerede finnes. Det viktige for saksbehandlerne i Lånekassen er at alt virker uten feil og treghet. Forhåpentligvis bidrar jobben vi gjør til at det blir bedre ved neste høybelastningsperiode sommeren 2019».

2. Hva jobber dere med rent teknisk? Blir det mest front- eller backend? Og hva med skyen, ser dere noe på dette?

«Vi jobber mye med backend og brukergrensesnitt for 360- tjenester internt i Lånekassen. De er i gang med en skystrategi, og skal i skyen etter hvert, men vi er ikke involvert i det arbeidet ennå».

3. Hvilke tidligere erfaringer har dere med dere som bidrar til å lande prosjektet?

«Vi har tidligere jobbet i lengre tid hos kunder der 360 har spilt en sentral rolle. Den erfaringen gir merverdi til Lånekassen».

4. Hva er det som gjør det spennende å jobbe med Lånekassen?

«Lånekassen er en institusjon alle kjenner til, en viktig del av det norske samfunnet. Å få utvikle løsninger for og med dem er motiverende».

5. Hvilke erfaringer drar dere nytte av i prosjektet med Lånekassen?

«Vi jobber med store og komplekse løsninger med mange komponenter, miljøer og mennesker – så det er noe å lære hele tiden».

6. Dere har jo begge jobbet som konsulenter i langvarige kundeprosjekter før dere startet i Vivende og begynte hos Lånekassen. Hvordan er arbeidshverdagen deres nå etter overgangen?    

«En vesentlig forskjell som har vært gøy å erfare er at nå som jeg er både konsulent og eier i Vivende så får vi en større del av verdiskapningen tilbake selv. Da blir det dobbel motivasjon: Å få jobbe med utrolig spennende og utfordrende prosjekter samtidig som du selv opplever en direkte økonomisk gevinst av arbeidet du gjør».

7. Hva skjer fremover hos Lånekassen?

«Vi har kontrakt frem til sommeren 2019 i første omgang.

Digitalisering er en hovedstrategi for Lånekassen, og de har jobbet aktivt med økt selvbetjening og automatisering siden LØFT-prosjektet startet. Nå har de fokus på hvordan de kan ta ting videre i skyen, og det er også et område der vi kan bistå».

 

 

Hugo Berntzen og Andreas Lotarev, seniorkonsulenter i Vivende.