Tør du ta kodetesten vår?

Alle som vil jobbe i Vivende må gjennom kodetesten. Det gir sikkerhet for kvalitet og kompetanse.
Nyansatte Lars Martin Kristensen er en av de som nylig har vært gjennom kodetesten, og han beskriver den slik:
– Vivendes kodetest tar utgangspunkt i et ekte scenario, og «fasiten» kjører faktisk der ute i den virkelige verden i dag. Kravene som skal implementeres er enkle nok til at de kan oppsummeres på en A4-side, mens implementasjonen kan gjøres på mange forskjellige måter. Slik testes ikke bare evnen til å implementere en korrekt løsning, men også hvordan man tolker kravene for å komme dit – med de edge-cases som finnes – og i hvor stor grad implementasjonen er så enkel og lesbar som mulig.
Alle som blir ansatt i Vivende må gjennom kodetesten, og seniorkonsulent Kjell Normann har vært med å utvikle den:
– Kodetesten er en fin måte å teste kandidatenes evne til problemløsning. Det er en liten, avgrenset problemstilling men løsningen krever en del tankevirksomhet. I tillegg sier de enkelte løsningene noe om ryddighet og struktur. I så måte trenger de ikke være 100 % korrekte for å gi oss et godt innblikk i den enkeltes kompetansenivå.

Testen finnes i både en javaversjon og en .NET-versjon, og bidrar til å sikre Vivendes gjennomgående høye kompetanse. Det er også en trygghet for medarbeiderne at ens kolleger har gjennomgått samme kvalitetssikring.