Varner har 11.000 medarbeidere og 1500 butikker fordelt på 8 land og 13 ulike konsepter og kjeder. Det stiller høye krav til ansattinformasjon og struktur, og Vivende har fått gleden av å løse behovet for en samlende HR-løsning som sørger for at ansattinformasjonen i Varner alltid er oppdatert og tilgjengelig.

Sammen med Varner har Vivende utviklet Varner People, som samler masterdata på alle ansatte og gir sentrale staber tilgang på oppdatert ansattinformasjon for sitt land. Løsningen gir også viktig funksjonalitet i kassasystemet og via mobile apper. Alt i alt har Varner People forenklet hverdagen for både staber og butikkansatte:

”Varner People har så langt vært en suksess. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra alle brukere av webgrensesnittet og øvrige systemer som integreres mot løsningen. De er fornøyd med at løsningen er svært stabil og leverer god datakvalitet”.

Ole Martin Holt-Jacobsen, Head of Business Applications i Varner.