Vivendes konsulenter har sammen med Ungt Entreprenørskap (UE) laget et komplett system for håndtering av alle UEs ulike programmer. Her kan elever/studenter tilknyttet UEs programmer logge inn og registrere aktiviteter og fremdrift. Dette systemet håndterer i dag over 10 000 unike brukere og driftes på Amazon Web Services.

Systemet gir UE et kvalitetssikret system, enkel data- og informasjonstilgang samt gode rapporterings- og analyseverktøy. Vivende har drifts-, vedlikehold og videreutviklingsansvar for løsningen. Ungt Entreprenørskap (UE) tilbyr opplæring av gründervirksomhet til elever/studenter i norsk utdanningsvesen og opererer i skjæringspunktet mellom skole og næringsliv, og offentlig og privat sektor. Dette skjer i form av alderstilpassede programmer fra grunnskole til høyere utdanning.

Løsningen Perikum er utviklet ved hjelp av Grails og Bootstrap. Perikum 1.0 ble lansert for brukere august 2014 og Perikum 2.0 i september 2015.

 

-Perikum og Vivende har bidratt til verdiskapning ved å tilgjengeliggjøre informasjon som kan danne beslutningsgrunnlag for hvilke programmer vi skal satse på, og hvor svakhetene er.

Tor Kåpvik, økonomi- og markedssjef i Ungt Entreprenørskap