Konstantin Nalum

Seniorkonsulent

Konstantin har tidligere erfaring fra prosjektbasert arbeid, utvikling av sanntidsapplikasjoner og monitoreringssystemer for FMC Technologies innen subsea olje og gass. I FMC har han jobbet med testing, applikasjonsutvikling og forvaltning av løsninger. FMC leverer software for monitorering av subsea olje og gassystemer. Arbeidsoppgaver har derfor vært rettet mot å utvikle komplekse algoritmer og modeller tilpasset sanntidskrav. Utvikling skjer i JavaScript og Java, og Konstantin har kjennskap til verktøy/metodikk som Jira, Trac, Confluence, Continuous delivery/integration med Jenkins og Agile/Scrum.

Konstantin har stor interesse for systemutvikling, både i arbeid og på fritiden. På hobbybasis er han interessert i utvikling av webtjenester, scripting og desktop-applikasjoner, ofte med språk som Java, Javascript, HTML5/CSS3, SQL og tilhørende rammeverk/metodikk for disse (React, jQuery, Backbone).