Kjell Andreas Solberg

Seniorkonsulent

Med en samlet erfaring på 13 år innen systemutvikling og analyse har Kjell Andreas opparbeidet seg meget god kunnskap innen arkitektur, systemutvikling, maskinlæring og AI. Han har jobbet både som en full-stack utvikler i IT-bransjen, samt analytiker i forsikringsbransjen med anvendelse av statistiske modeller og maskinlæring.

Kjell Andreas er selvdreven, setter seg raskt inn i nye problemstillinger, og kan skissere relevante løsningsalternativer og tiltak. Med to mastergrader, har han bred kunnskap innen matematikk, statistikk og informatikk, som gjør at han raskt finner teori som passer til problemstillingen. Han tar personlig ansvar og eierskap for sluttproduktene, og jobber tålmodig og langsiktig for å få gjennomført enhver oppgave.