Et sted for folk som kan skape endring

Jørgen Ruud får jobben med å utvikle et tredje selskap etter Vivende-modellen. – Nå begynner jakten på dyktige prosjektledere, produkteiere eller andre som har gode resultater der de er, og som er vant til å lede og skape endringer, sier han.

Egentlig skulle Jørgen Ruud vært selvstendig konsulent nå. Han startet eget selskap i fjor sommer, og hadde leid seg selv ut til sin tidligere arbeidsgiver, Storebrand. Så grep tilfeldighetene inn: 

– Jeg hadde vært selvstendig noen måneder, og det fungerte egentlig fint. Jeg hadde likevel et ønske om å bli en del av noe større, en enhet som delte mine forestillinger om hva et konsulentselskap skal være i 2020, forteller han.

Det er lett å forestille seg at dette er noe Jørgen har forestillinger om. Han er NTNU-utdannet sivilingeniør med dataspesialisering, og begynte karrieren med fire år som SAP-konsulent i Spring Consulting. Her oppdaget han at han trives veldig godt med å jobbe der IT og business møtes, så i 2009 dro han til Copenhagen Business School for å ta en MBA. 

Etterpå gikk karrieren via PA Consulting Group til Nets, og til sist Storebrand. Sistnevnte har han hatt oppdrag for siden han begynte som selvstendig konsulent sommeren 2019.

Hvor blir det av penga?

Så, i september i fjor, overvar han et foredrag hvor Steinar Koffeld fra Vivende satte konsulentbransjen under lupen. Han begynte med å vise frem et bilde av Campus Serge Kampf Les Fontaines, og lurte på om noen i salen visste hvem som eide dette rosa slottet? 

Jørgen kjente det umiddelbart igjen som CapGeminis kurssted like nord for Paris. Han kjente seg også umiddelbart igjen i spørsmålet som Steinar stilte på vegne av ansatte og lønnsmottakere i denne typen store, internasjonale konsulentforetak: «Hvor blir det av penga»? 

– Jeg hadde startet for meg selv og det fungerte fint, men jeg ønsket jo helst å være en del av et miljø som deler mine forestillinger om hva et konsulentselskap bør være i 2020. Steinar hadde mange av de samme tankene som meg om hva som fungerer og ikke, sier han.

– Det har en verdi at de ansatte eier sin egen arbeidsgiver, at de kan jobbe etter en transparent lønnsmodell, og at inntektsfordelingen i bedriften er rettferdig basert på hva den enkelte bidrar med – slik det er i Vivende. Dessuten bør en konsulentbedrift ikke bli for stor.

I min karriere har jeg erfart at kulturen og tilliten er sterkest i grupper opptil 15-20 ansatte. I tillegg er dette er en selskapsstørrelse som fungerer uten for mye støttefunksjoner og faste kostnader. Over dette blir det gjerne vanskeligere, sier Jørgen.

Jakten på likesinnede

De to fortsatte praten både i pausen etter foredraget og i ukene som fulgte. Vivende var allerede godt i gang med å etablere et selskap nummer to – Vivende Rebase – etter samme modell som det første, som nå bytter navn til Vivende Init. Sammen med de ansatte hadde Steinar lenge hatt ambisjoner om å få i gang enda flere, og han fikk fort et håp om at Jørgen kunne bli en viktig bidragsyter til denne videre utviklingen av modellen:

– Det vi gjør med Vivende nå, handler ikke om å overlevere en stafettpinne. Dette er mer som å gi fra seg en stikling, og så er Vivende-modellen jorden man setter den i. Jørgen har både bakgrunnen, kompetansen, nysgjerrigheten og engasjementet som må til for å finne de riktige menneskene og oppdragsgiverne som må til for sammen å dyrke denne frem, sier Steinar.

Han var derfor veldig fornøyd da Jørgen ønsket å påta seg ansvaret for å utvikle et tredje selskap etter Vivende-modellen. Det første skifter nå navn til Vivende Init, selskap nummer to er i gang som Vivende Rebase, og arbeidet med å konseptutvikle og bemanne (eller bekvinne) selskap nummer tre begynte Jørgen da han formelt ble en del av Vivende-sfæren ved nyttår.

– I første omgang kommer han til å bruke to dager i uken på å komme i sving med forretningsutvikling for det nye selskapet, ukens resterende tre dager fortsetter han som konsulent for Storebrand – inntil det blir stort nok til å kreve hele hans tid. Hva selskapet skal hete, får de som blir ansatt her etter hvert finne ut selv, men jeg håper det blir ett eller annet med Vivende, sier Steinar.

Relevant erfaring

Jørgen ser dette som en mulighet til å benytte nesten alt han har lært i karrieren så langt.

– Spring Consulting, hvor jeg var i fire år, var min første erfaring med næringslivet. De var et konsulentselskap som var ekstremt dyktige på kulturbygging, og veldig moderne for sin tid. Dette skjønte jeg nok egentlig ikke før i etterkant, og jeg er veldig oppsatt på å ta dette med meg videre nå. 

Etter MBA jobbet han også et år for PA Consulting, hvor han fikk jobbe med veldig dyktige mennesker og lærte veldig mye om konsulent-håndverket i rollen som prosjektleder for stor nordisk bank. Men etter flere år på konsulent-siden, var han nysgjerrig på hvordan det var å være på den andre siden av bordet. I Danmark hadde han blitt kjent med Nets, som med sin fintech-virksomhet er en av ganske få bedrifter i Norden hvor IT er selve kjernevirksomheten. Det ble en god match.

– Der jobbet jeg med endringsprosjekter, både på forretningssiden og IT-siden, og jeg hadde dessuten en dyktig sjef som lærte meg mye om både ledelse og motivasjon. Det ble noen år hvor jeg fikk møte mye forskjellige mennesker og virksomheter, og jobbe bredt innen alt fra salgsprosesser og bid management til store, omfattende prosjekter, forteller han.

Etter fire år fortsatte han utviklingen innen bank og finans med å gå til i Storebrand Kapitalforvaltning, i en stilling som produkteier for rapportering. Etter kort tid ble han leder og fikk ansvar for all IT-utvikling innenfor kapitalforvaltningsområdet. Siden ble dette utvidet med ansvar også for prosjektledermiljøet og den strategiske prosjektporteføljen.

– Jeg jobbet mye med å få samspillet mellom IT og forretning til å fungere på en god måte, og til å få opp en mer agil leveransemodell. I Storebrand var jeg heldig og fikk lede veldig svært kompetente mennesker, noe jeg trives veldig godt med. De to siste årene har integrasjon av Skagen Fondene hatt hovedfokus, her har det handlet om å etablere en felles operasjonell plattform.

Samler trådene

Dermed er det vel fair å si at han har fått dreisen på tradisjonelle organisasjoner, men han har hele veien gått med en liten gründer i magen.

– Da jeg dro til København for min MBA, var det jo for å lære alt det jeg ikke lærte på NTNU, i et internasjonalt miljø med fokus på lederskap og entreprenørskap. Det å starte noe fra bunnen av, å bygge det opp, har alltid interessert meg. Her får jeg starte noe nytt med sikkerhet fra noe etablert, og det er en fantastisk mulighet.

Så hva blir egentlig fokus for det nye Vivende-selskapet? Se, det er foreløpig et «moving target», på mange måter. Det er et iboende poeng i Vivende-modellen at selskapets innretning og virksomhet tilpasser seg kompetansen og interessene til de ansatte, så sant dette stemmer overens med hva markedet etterspør. Derfor svarer Jørgen slik på dette spørsmålet:

– Vi vet ennå ikke helt hva det blir, men vi er overbevist om at det finnes kunder som behøver mennesker som er dyktige på å skape og lede endring, enten i form av prosjekter eller som agil utvikling. Vi vil være pragmatiske på metode, og tenker at det er resultatene som teller.

Selvstendig sammen

Jørgen er allerede i gang med å tråle sitt eget og andres nettverk på jakt etter dyktige, litt erfarne folk. Det kan være noen som allerede driver for seg selv, men som ønsker seg kolleger og et faglig fellesskap uten å gi slipp på friheten sin, eller det kan være folk som bare ønsker seg litt tryggere rammer før de tar spranget og starter for seg selv. 

– Vivende-budskapet om «selvstendig sammen» står sterkt i så måte. Flinke folk med noen års erfaring, det er vår første prioritet. Kanskje er de prosjektledere, produkteiere, prosesseiere eller lignende, og det betyr ikke så mye om de har vært interne eller jobbet som konsulenter. Det viktigste er at de har oppnådd gode resultater der de er, at de er selvstendige, og at de er vant til å skape endringer, sier han.

Han leter etter folk med minst fem års erfaring, og vil ikke sette noe «tak» på hvor lenge aktuelle kandidater kan ha vært i sving.

– Det er viktig å ha en god miks av mennesker. Jeg tror at modellen passer best for veldig dyktige folk som kanskje ikke føler seg helt rettferdig behandlet i jobben sin, men det viktigste er den enkeltes personlighet og innstilling, avslutter Jørgen Ruud.