Enklere entreprenørskap med Vivende

Hvert år etableres tusenvis av elev- og studentbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap. I løpet av et skole- eller studieår går tusenvis av ungdommer og unge voksne gjennom prosessen med å etablere egen virksomhet, med ansvar for alt fra A til Å. Det skjer ikke helt uten teknologisk hjelp, og Vivende leverer en viktig del av verdikjeden. 

I 2013 hadde Ungt Entreprenørskap behov for oppgradering på teknologifronten. Deler av støttesystemet som ble brukt i forbindelse med elev-og studentbedrifter var modent for utskiftning. Det var blitt for tungvint i bruk og var teknologisk utdatert, samtidig som man var blitt for personavhengig i forhold til kompetanse på eksisterende løsning. Resultatet var lavere effekt, større feilmarginer og mindre fornøyde brukere.

For å bedre situasjonen ble det startet et prosjekt med å finne en ny og bedre løsning for datainput og analyse. Vivende ble valgt som leverandør gjennom en anbudsprosess, der spesifikasjonen var å tilgjengeliggjøre data for brukerne på en bedre måte, slik at de kunne bli mer selvgående både ved registrering av virksomhet og i rapporteringsfaser.

Løsningen Vivende utviklet ble kalt Perikum, og er et komplett system for håndtering av alle Ungt Entreprenørskaps ulike programmer. Intern analyse, leveranseforbedring, og kvalitetsheving er sentrale stikkord. Alle elever/studenter begynner registreringsløpet i Perikum og avslutter i Brønnøysundregisteret. En annen funksjonalitet er å sammenstille data fra ulike rapporter i løsningen og hente dem ut etter ønskede kriterier. Slik kan kommunikasjonen spisses til spesifikke roller. For eksempel kan man ta ut rapporter på antall frivilligtimer næringslivet har bidratt med i et lokalmiljø. Dette kan brukes til å skape historier og belønne på ulike nivåer.

– Perikum og Vivende har bidratt til verdiskapning ved å tilgjengeliggjøre informasjon som kan danne beslutningsgrunnlag for hvilke programmer vi skal satse på og hvor svakhetene er. Selv om Perikum bare er en liten del av en større prosess, er det mye mer enn et IT-prosjekt. Det er en viktig brikke i arbeidet med å styrke entreprenørskapskompetansen i samfunnet, sier Tor Kåpvik, økonomi- og markedssjef i Ungt Entreprenørskap.

Publikum håndterer i dag over 10.000 unike brukere, og driftes på Amazon Web Services. Vivende har drifts-. vedlikehold og videreutviklingsansvar.

Vil du vite mer om Perikum, Vivende eller samarbeidet med Ungt Entreprenørskap? Kontakt Steinar Koffeld i Vivende på 950 16 645 eller steinar.koffeld@vivende.no.