VI VIL HA DEG MED PÅ LAGET

Vivende er et helt spesielt gründereventyr i det norske konsulentmarkedet. Under mottoet «Selvstendig sammen» har en  gjeng med drivende dyktige fagpersoner etablert seg som konsulenter i vår fleksible, rettferdige og velprøvde modell, hvor vi lager en fungerende mellomting mellom å være helt selvstendig og det å være ansatt. Selskapet er 100 % ansatteid og alle har mulighet til å bli likestilte partnere.  Tilbakemeldingene fra både kunder og konsulenter er så gode at vi vil gi flere anledning til å jobbe på denne måten.

Vi leter derfor nå etter en Konsulentsjef/Daglig leder

… som kan hjelpe oss med å bygge organisasjonen og modellen videre. Du har selv jobbet i konsulentbransjen – som konsulent, selger eller leder for andre konsulenter – og har mange års erfaring innen områder som systemutvikling, UX, Business Intelligence, prosjektledelse, kunstig intelligens eller cloud-teknologi. Du kjenner dessuten bransjen godt nok til å se at den tradisjonelle modellen ikke er like rettferdig for alle ansatte.

Du liker å jobbe med mennesker – kanskje er du mellomleder allerede – men er moden for mer ansvar. Du har et bredt nettverk i bransjen, og er ikke redd for å bruke det. Det vil bli din oppgave å finne flere mennesker som vil jobbe etter Vivende-modellen, og kunder med oppdrag som kan leveres på denne måten.

I Vivende skal ingenting bli for stort, og vi organiserer oss derfor i mindre selskaper på rundt 15 ansatte. I dag er vi to slike Vivendeselskaper og målet er at nettopp du kan lede oppbygging og utvikling av selskap nummer tre. Når dere blir mange nok, vil dere splittes ut som et eget selskap under din ledelse. Du vil kunne lene deg på den etablerte modellen og trekke på fellesfunksjoner som regnskap og personalordninger etter behov, men det er ikke meningen at du skal lage en kopi av de selskapene som allerede finnes. Vi vil ha deg for din skapertrang, din motivasjon om å bygge noe – og ditt ønske om å skape en arbeidsplass hvor alle ansatte blir sett for sin kompetanse og får rom til å utvikle seg.

ER DU DEN VI SER ETTER?

TA KONTAKT!

Steinar Koffeld

TELEFON: +47 950 16 645
EMAIL: steinar.koffeld@vivende.no